25. 11. 2022

Krka prejemnica nagrade za najboljše letno poročilo

3 min. branja

Na 23. tekmovanju za najboljše letno poročilo, ki ga organizira poslovni dnevnik Finance, je Krka prejela prvo nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi podjetji.

najboljse_letno_porocilo_021_jm-w825
Nagrado je v Krkinem imenu prevzel član uprave David Bratož.

Na slovesni podelitvi, ki je potekala 24. novembra v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, je član uprave David Bratož ob prevzemu plakete poudaril, da je Krka okrepila položaj enega od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Kljub pandemiji, ki je lani še vedno vplivala na poslovanje, je bilo leto 2021 za nas eno najuspešnejših do zdaj. Nagrada, ki smo jo prejeli že osmič, je potrditev, da so bila naša prizadevanja za nadgradnjo poročanja prepoznana, obenem pa nam predstavlja izziv in odgovornost, da bomo naše poročanje v prihodnje še nadgradili.

»Krkin poslovni model vertikalne integracije, združen s poslovno odličnostjo na vseh ravneh, ostaja temelj naše uspešnosti. V Letnem poročilu 2021 smo se osredotočili na odličnost, ki je podlaga za Krkino dolgoročno uspešnost in kontinuirano rast. Leto 2021 je bilo za Krko odlično po več dejavnikih: ohranjali in krepili smo vodilne položaje na ključnih trgih, s svojim portfeljem sodobnih zdravil smo uresničevali našo razvojno strategijo ter nadaljevali dolgoročno in dobičkonosno rast. Zavedamo se, da je za uspešno poslovno zgodbo in  dobre poslovne rezultate odločilna tudi naša trajnostna naravnanost ter ustrezen pristop k izzivom in priložnostim na področju naravnega in družbenega okolja ter korporativnega upravljanja (ESG), zato smo v zadnjem obdobju temu področju posvetili še večjo pozornost,« je še povedal g. Bratož.

najboljse_letno_porocilo_027_jm-w825

Tako smo v letu 2021 izvedli proces opredelitve bistvenosti, posodobili pregled naših ključnih deležnikov ter jih vključili v prepoznavanje Krkinih bistvenih trajnostnih tem in pripravili seznam ključnih trajnostnih področij. V integrirano letno poročilo smo celovito vključili kazalnike globalnega standarda trajnostnega poročanja GRI ter tudi nekatere kazalnike standardov trajnostnega poročanja SASB za farmacevtsko panogo, obenem pa prepoznali najpomembnejše cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN SDG), h katerim največ pripomoremo s svojim poslovanjem. Pri tem je za skupino Krka ključnega pomena cilj ‘zdravje in dobro počutje’, h kateremu s svojo temeljno dejavnostjo prispevamo največ.

Trajnostne vidike vključuje tudi komunikacijska zgodba letnega poročila. Izpostavili smo raziskovalno odličnost, s katero v Krki v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami že več kot 50 let spodbujamo mlade talente k razvojno-raziskovalnemu delu ter jih privabljamo v Krko, kjer s svojim znanjem prispevajo k doseganju našega cilja – s sodobnimi zdravili najvišje kakovosti nemoteno zagotavljati dostopno in učinkovito zdravljenje več kot 50 milijonom bolnikov po svetu. Obenem smo predstavili tudi inovativnost, s katero Krkini zaposleni pomembno prispevajo k napredku družbe.  

Letno poročilo 2021 je dostopno tukaj.