28. 11. 2023

Prejeli trajnostno bonitetno oceno agencije S&P Global

1 min. branja

Krka je 24. novembra 2023 v okviru ocene trajnosti poslovanja od agencije S&P Global prejela oceno S&P Global CSA za leto 2023 v višini 50 od 100, pri čemer je oceno 60 od 100 prejela na področju upravljanja, oceno 42 od 100 na področju okolja in oceno 41 od 100 na področju družbenega okolja. Prav tako je prejela oceno S&P Global ESG v višini 52 od 100; ta ocena vključuje modelirane podatke. Krkina ocena S&P Global CSA je 24. novembra 2023 spadala med 10 % najvišjih ocen podjetij iz farmacevtske industrije. 

Krka 2023 CSA Score Graphic

Prejeta neodvisna trajnostna bonitetna ocena pomeni potrditev začrtane smeri trajnostnega poslovanja in upravljanja skupine Krka, s katero v ospredje postavljamo našo družbeno odgovornost ter skrb za zdravje in dobro počutje bolnikov. Zagotavljamo jim dostop do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil, proizvedenih v skladu z najvišjimi standardi dobre proizvodne prakse. Pri tem velik poudarek namenjamo varstvu in zmanjšanju obremenitve naravnega okolja, pri upravljanju skupine Krka pa sledimo najvišjim standardom poslovne etike in integritete ter transparentnega poslovanja.

Prejeta trajnostna bonitetna ocena predstavlja spodbudo in zavezo za nadaljnjo nadgradnjo trajnostnega poslovanja skupine Krka.

TR01SI-trajnostni-razvoj-main-Krka-trajnostni-razvoj-D-c2700x1300-w825