11. 5. 2016

Krka objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2016

1 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2016 dosegla prodajo v višini 300,9 milijona EUR (4-odstotna rast) in ustvarila 40,2 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 263,4 milijona EUR in ustvarila 32,8 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2016 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Krka objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2016

Prodaja skupine Krka je znašala 300,9 milijona EUR, kar je 4 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Količinska rast je presegla 12 %. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je predstavljala dobrih 93 % prodaje skupine Krka. Prodaja družbe Krka, ki je znašala 263,4 milijona EUR, je bila od primerljive lanske prodaje večja za 1 %.

22. skupščina delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto bo potekala 7. julija 2016. Uprava družbe je javnost že seznanila, da bosta uprava in nadzorni svet družbe skupščini delničarjev predlagala, da se delničarjem izplača dividenda v višini 2,65 EUR bruto na delnico.

Več informacij v sporočilu za javnost.