15. 10. 2019

Krka kot partnerica za zdravje sodeluje v projektu Veriga dobrih ljudi

2 min. branja

V Krki ves čas svojega obstoja uresničujemo družbenoodgovorno zavezo, da prebivalcem okolja, v katerem delujemo, omogočamo bolj kakovostno življenje. Prizadevamo si živeti v sožitju z vsemi in prispevati k družbenim projektom, predvsem pa pomagati tistim, ki so se znašli v stiski.

Krka kot partnerica za zdravje sodeluje v projektu Veriga dobrih ljudi

Skrb za ljudi je vtkana v Krkin vsakdanjik. Že od začetkov širimo kulturo prostovoljstva, ki je postala neločljivi del naše organizacijske kulture. Številni krkaši so v dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznali svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke bodisi samoiniciativno. Več kot šest desetletij krepimo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje, od leta 2012 pa organiziramo tudi dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Zato ni naključje, da smo se pridružili projektu Veriga dobrih ljudi.

Projekt so predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin in njeni sodelavci zasnovali na podlagi več kot 40 let izkušenj pri delu s socialno ogroženimi družinami in otroki. Na njihovo organizacijo se s prošnjami za pomoč vsak dan obrne več kot 40 družin iz vse Slovenije, ki zaradi minimalnih osebnih dohodkov, prekarne zaposlitve ali nenadnih dogodkov (izgube dela in zaslužka, bolezni, tragedij) ne zmorejo poskrbeti za preživetje. Zaradi finančne stiske padajo v brezno revščine, s čimer še poglabljajo osnovne težave, pri tem pa so močno izpostavljeni zlasti otroci.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje prek projekta Veriga dobrih ljudi družinam ponuja celostno podporo – finančno, materialno, psihosocialno, pravno in učno pomoč in mediacijo. Organizirajo tudi izobraževanje in usposabljanje, družinske terapevtske vikende, letovanja za otroke ter dejavnosti, ki pripomorejo k socialnemu vključevanju in vnovični vzpostavitvi družinske dinamike. Izkušnje so namreč pokazale, da le celostna pomoč in podpora družino opolnomočita in ji pomagata, da se izvije iz primeža revščine in da člani znova postanejo aktivni členi družbe.

K projektu smo pristopili kot finančni partnerji pri izvajanju podpornega stebra Psihosocialna pomoč in zdravje v družini, saj se zavedamo, da je posameznikovo notranje ravnovesje temelj kakovostnega življenja.