24. 11. 2019

Krka je že šestič prejela nagrado za najboljše letno poročilo

2 min. branja

Na letošnjem tekmovanju za najboljše letno poročilo za leto 2018, ki ga poslovni dnevnik Finance organizira že dvajset let, je Krka prejela glavno nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi podjetji.

Krka je že šestič prejela nagrado za najboljše letno poročilo

Kot je na slovesni podelitvi ob prevzemu plakete poudaril član uprave David Bratož, je Krkin ključni cilj stalno izboljševati poslovne rezultate, obenem pa želimo biti vedno boljši tudi, ko poročamo o poslovanju. Nagrada je potrdilo, da je usmerjenost k nenehnemu izboljševanju poročanja prava pot.

Kot vodilno misel smo v Letnem poročilu 2018 izpostavili nove poti in nove svetove. Želeli smo poudariti, da pri izdelkih vedno iščemo nove poti (tehnologije, terapevtska področja, farmacevtske oblike in dostavne sisteme), ves čas pa se želimo širiti na trge, kjer še nismo prisotni, denimo na Kitajsko. V nagrajenem poročilu smo izpostavili tudi Krkin sistem kakovosti in vertikalno integracijo, ki nam prinašata znatno konkurenčno prednost.

Krka je prvo nagrado letos prejela že šestič. Prejeli smo jo tudi za Letno poročilo 2006, 2009, 2012, 2013 in 2014. Sicer pa smo v preteklih letih prejeli tudi več področnih nagrad, in sicer za računovodsko poročilo, poročilo o analizi poslovanja in načrtih, poročilo o obvladovanju tveganj, za komuniciranje, lani pa tudi posebno nagrado za hitro poročanje.

Prejete nagrade so dokaz, da sodelavci dobro poznamo področje svojega dela in ga znamo tudi primerno predstaviti. Usmerjenost v nenehno izboljševanje poročanja pa je bilo in bo naše vodilo tudi v prihodnje.