20. 11. 2019

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2019

4 min. branja

Skupina Krka je v prvih treh četrtletjih 2019 dosegla prodajo v višini 1 milijarde 90,7 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 171,9 milijona EUR čistega dobička oziroma 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodajo smo povečali v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Prav tako smo povečali prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.

Prodaja
Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 339,7 milijona EUR in 31,2-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 18 %. Dvoštevilčno rast prodaje smo dosegli na večini trgov te regije. Sledila je regija Srednja Evropa s prodajo v vrednosti 252 milijonov EUR in 23,2-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 5-odstotno rast. Zahodna Evropa je bila z 243,1 milijona EUR in 22,4-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 16-odstotno rast. V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 145,6 milijona EUR izdelkov, kar je 10 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V Sloveniji smo dosegli 69,9 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 5-odstotna. Glavnino prodaje, 40 milijonov EUR, smo ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 29,9 milijona EUR. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 37,3 milijona EUR izdelkov in dosegli 14-odstotno rast ter 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V skupini Krka smo prodali za 914,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 14 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 84,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 5 %, smo ustvarili 91,7 milijona EUR (8,4-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 1-odstotni rasti prodali za 51,1 milijona EUR (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 29,9 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,8-odstotni delež v skupni prodaji).

Raziskave, razvoj in naložbe
V devetih mesecih leta 2019 smo registrirali 13 novih izdelkov v 30 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za naložbe smo namenili 81,1 milijona EUR, od tega 66,3 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, zagotavljanje kakovosti in lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec septembra 11.481 zaposlenih, od tega v tujini 5683, kar je dobrih 49 % vseh zaposlenih. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.625 zaposlenih, kar je 143 več kot konec leta 2018. 53 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo.

Načrti skupine Krka za leto 2020
Za naslednje leto načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov EUR in dobiček v višini dobrih 210 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo sredstva v vrednosti 134 milijonov EUR. Načrtujemo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 3 %, število vseh redno zaposlenih naj bi konec leta 2020 preseglo 12.300.

Strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024
Nadzorni svet je potrdil strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024. Tudi v novem petletnem strateškem obdobju je predvidena povprečna letna količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 %. Strategija ohranja vse bistvene elemente, cilje in usmeritve iz strategije za obdobje 2018–2022, ki je bila prenovljena pred dvema letoma. Še bolj je poudarjena skrb za kakovost izdelkov in vseh poslovnih procesov, za ponudbo, za nadaljnjo digitalizacijo in avtomatizacijo vseh poslovnih procesov ter za vlaganja na Kitajskem.

Več informacij je v sporočilu za javnost.