15. 11. 2017

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2017

3 min. branja

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2017 dosegla prodajo v višini 928,3 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 110,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 37 % več kot v enakem lanskem obdobju. To je bila največja devetmesečna prodaja v Krkini zgodovini.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 861,6 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka. Največja prodajna regija skupine Krka je bila Vzhodna Evropa z 271,4 milijona EUR in 29,2-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje so v tej regiji dosegli največjo absolutno rast prodaje (za 41,4 milijona EUR) in največjo relativno rast prodaje (za 18 %).

Regija Srednja Evropa je bila z 226 milijoni EUR in 24,4-odstotnim deležem druga po velikosti prodaje. Glede na enako obdobje lanskega leta smo dosegli 8-odstotno rast. Sledila je regija Zahodna Evropa z 217,7 milijona EUR prodaje in 23,5-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 3 %. V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 116,3 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju, predstavlja pa 12,5-odstotni delež v prodaji. V Sloveniji smo dosegli 66,7 milijona EUR prodaje, kar v skupni prodaji predstavlja 7,2-odstotni delež. Rast prihodkov od prodaje je bila 4-odstotna. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 30,1 milijona EUR izdelkov in dosegli 12-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Skupina Krka je prodala za 768,2 milijona EUR zdravil na recept, desetino več kot v enakem lanskem obdobju, kar predstavlja 82,8-odstotni delež v prodaji. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za desetino, smo ustvarili 82,9 milijona EUR (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 4-odstotnem padcu prodali za 48,4 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 27,2 milijona EUR, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež v skupni prodaji). Ostala prodaja je znašala 1,7 milijona EUR (0,2-odstotni delež v skupni prodaji).

V prvih devetih mesecih leta 2017 smo registrirali 14 novih izdelkov v 25 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 99 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 385 registracij.

V prvih devetih mesecih leta 2017 smo za naložbe namenili 75,2 milijona EUR. Za celotno leto 2017 so predvideli naložbe v višini dobrih 120 milijonov EUR.

Ustanovitev joint venture družbe na Kitajskem
V Krki smo že nekaj časa iskali možnosti za pogodbeno in kapitalsko sodelovanje s kitajskimi farmacevtskimi podjetji, da bi Krkine izdelke lahko lansirali tudi na kitajskem trgu. S kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical smo15. novembra ustanovili t. i. joint venture družbo Ningbo Krka Menovo Pharmaceutical, v kateri ima Krka 60-odstotni, partner pa 40-odstotni delež.

Družba se bo na začetku fokusirala na registracijo Krkinih izdelkov na Kitajskem. Pridobitev dovoljenj za trženje izdelkov je pogoj za prodajo izdelkov na kitajskem trgu. Začetni osnovni kapital družbe bo 30 milijonov EUR in bo namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti za sterilne oblike izdelkov. Proizvodnjo končnih izdelkov v trdnih oblikah (tablete in kapsule) bo družbi preko dolgoročnega pogodbenega sodelovanja zagotavljal partner, ki že ima takšne zmogljivosti. Prve večje prodajne rezultate Krkinih izdelkov na Kitajskem pričakujemo v približno treh letih. Ningbo Menovo Pharmaceutical je sicer Krkin dolgoletni partner na področju proizvodnje učinkovin.

Več informacij je v sporočilu za javnost.