21. 9. 2022

Ker vsak spomin šteje

1 min. branja

Spomini nas bogatijo in nam omogočajo kakovostno življenje. Vendar nekateri nimajo te sreče.

319202-2022-World Alzheimers-Day-Photo_krka.si_825-w825

Spomini so neprecenljiv del življenja. Povezujejo našo preteklost, sedanjost in prihodnost. Vsaka izkušnja, dobra ali slaba, se nam vtisne v spomin.

Spomini nas lahko vodijo pri iskanju rešitev in nam omogočajo, da se uspešno spopadamo z vsakodnevnimi izzivi. Čeprav se nekaterih opravil lotevamo tako rutinsko, da se jih skoraj ne zavedamo, naši možgani med tem nenehno delajo ter povezujejo dolgoročne in kratkoročne spomine s trenutno nalogo. Vendar žal ni zmeraj tako.

Postopna izguba spomina, ki prizadene osebe z Alzheimerjevo boleznijo, močno omejuje bolnike ter jim onemogoča kakovostno in samostojno življenje.

Danes je 21. september, svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Ob tej priložnosti se zaposleni v Krki pridružujemo mednarodnim prizadevanjem za ozaveščanje o bolezni in skrbi za bolnike in njihove svojce. S kakovostnimi, učinkovitimi in dostopnimi zdravili že 20 let pomagamo ohranjati spomine tistim, ki bijejo boj s to zahrbtno boleznijo.