21. 4. 2023

Investirajmo v naš planet

2 min. branja

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, spodbuja k aktivnemu in odgovornemu delovanju za trajnostni razvoj. Letošnje geslo je Investirajmo v naš planet in z nadaljevanjem aktivnosti iz prejšnjega leta še bolj poudarja ključne okoljske teme. Svetovni dan Zemlje zaznamujemo že več kot pol stoletja, pri njem pa sodeluje več kot milijarda ljudi po vsem svetu. Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo, saj zdrav planet ni izbira, temveč nuja.

TR07SI-trajnostni-razvoj-main-Krka-trajnostni-razvoj-banner-D-c2700x1300-w800

V Krki vplive svojih dejavnosti na naravno okolje stalno zmanjšujemo z vpeljevanjem trajnostnih rešitev v celoten življenjski cikel izdelkov. Zavezani smo prilagajanju podnebnim spremembam in njihovi blažitvi, racionalni rabi energije in vseh naravnih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, zmanjševanju emisij in količine odpadkov ter ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na osnovi teh usmeritev zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene in širšo okolico.

V letu 2022 smo naredili nove korake na področju okoljske trajnosti. Z optimizacijo navodil za uporabo zdravil smo zmanjšali porabo papirja, vzpostavili oskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, izboljšali sistem ločenega zbiranja odpadkov, zmanjšali količino odloženih odpadkov in z večjim dobaviteljem vzpostavili sistem vračljive embalaže. Usmeritve na področju odgovornega ravnanja z naravnim okoljem upoštevamo v celotni skupini Krka.

Najpomembnejši dosežki pri varovanju okolja v letu 2022

  • Specifično rabo energije (v TJ na milijardo kosov izdelkov) smo v zadnjem obdobju v povprečju zmanjšali za 6 %.
  • Z vsemi izvedenimi projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti smo ogljični odtis zmanjšali za 320 ton ekvivalenta CO2 na leto.
  • Z optimizacijo navodil za uporabo zdravil smo porabo papirja zmanjšali za 9 ton.
  • Z napajanjem hladilnih stolpov z deževnico smo porabo rečne vode zmanjšali za 4,3 %.
  • Na odlagališče smo odložili 13 % manj odpadkov.
  • V predelavo smo predali 492 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz njih je predelovalec pridobil 206 ton aluminija in 255 ton plastike.
  • Postavili smo si strateške ESG-cilje, ki nas med drugim zavezujejo k zmanjševanju ogljičnega odtisa, povečevanju obnovljivih virov energije, zmanjševanju specifičnih količin odpadkov ter zagotavljanju učinkovite rabe energije, vode in drugih naravnih virov.