6. 11. 2019

Inovativnost za napredek in razvoj

5 min. branja

Proces nenehnih izboljšav v Krki uresničujemo z množično inventivno dejavnostjo, v sklopu katere so Krkini sodelavci od leta 2003 do konca leta 2018 podali 7867 koristnih predlogov in izboljšav. Z njimi smo prihranili in izboljšali obstoječe delovne procese, izdelke in storitve, predvsem pa okrepili zavedanje, da je lahko v nenehno spreminjajočem se poslovnem okolju uspešno le k napredku usmerjeno podjetje. Za sodelavke in sodelavce, ki so na tem področju najbolj dejavni, smo tudi letos pripravili srečanje, na katerem smo izpostavili najodličnejše v letu 2018. Vsako leto podelimo tudi posebno plaketo najboljši organizacijski enoti – lani je bil to Inženiring in tehnične storitve.

Andrej Bajc in Andrej Avsec, oba sodelavca obrata Beta Šentjernej, sta bila v sistemu Krkine množične inventivne dejavnosti prepoznana kot najboljša predlagatelja leta 2018.

Novi izdelki, nova terapevtska področja, izboljšave obstoječih procesov ter učinkovitost in kakovost Krki zagotavljajo dolgotrajno konkurenčnost na svetovnem farmacevtskem trgu. Pogoji poslovanja se nenehno spreminjajo, Krkin odgovor nanje pa so inovativni posamezniki, ki so samo lani skupaj podali 627 predlogov, s katerimi smo izboljšali poslovne procese.

Zaposlene spodbujamo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za boljše in kakovostnejše opravljanje dela. S svojimi inovativnimi predlogi so usmerjeni predvsem v zmanjšanje stroškov, organizacijo dela, izkoristek delovnega časa in reševanje izzivov na tehnično-tehnološkem, proizvodnem, logističnem, kakovostnem, informacijskem, okoljevarstvenem in številnih drugih področjih. Večino predlogov podajo sodelavci iz proizvodnih in tehničnih organizacijskih enot, vedno več pa je tudi predlogov iz neproizvodnih enot, kar je tudi eden izmed ciljev Krkine množične inventivne dejavnosti.

Pri sodelavcih želimo uzavestiti dejstvo, da je vsak predlog pomemben in vreden obravnave.

Za vsakega predlagatelja pa je največja nagrada, če se zaradi njegove inovativne ideje stvari v delovnem okolju spremenijo na bolje. Za Krko so pomembni tako koristni predlogi, ki jih je preprosto izvesti, kot izboljšave, katerih izvedba je zahtevnejša in imajo večji učinek. S koristnimi predlogi in izboljšavami smo doslej ustvarili kar nekaj prihrankov. To je tudi namen korporativne akcije, ki poteka pod sloganom Vaša učinkovitost šteje in v katero se s svojimi predlogi lahko vključujejo vsi zaposleni.

Inovativnosti pa v Krki ne spodbujamo le z vsakoletnim srečanjem in podelitvijo plaket. Predlagateljem se za njihove predloge zahvalimo tudi s četrtletnimi nagradami ter simbolično nagrado z zahvalnim pismom predsednika uprave in generalnega direktorja. Sodelavce, ki podajo koristne predloge in izboljšave, pa predstavimo tudi na internem spletnem mestu in v reviji za zaposlene.

Najboljši na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2018

Najboljša predlagatelja na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2018 sta sodelavca iz Proizvodnje zdravil v Krkinem obratu Beta v Šentjerneju: vodja delovne enote Andrej Avsec in tehnolog konstruktor Andrej Bajc. Od leta 2009 pa do konca leta 2018 skupaj ali vsak zase podala 32 koristnih predlogov in izboljšav, mnogo pa sta jih realizirala tudi v okviru svojega rednega dela. Med drugim sta v letu 2009 razvila in uresničila vgradnjo prvega podajalnika zloženih navodil, t. i. bukletov, v zloženke, s čimer sta pomembno prispevala k prihranku časa.

Najboljšo izboljšavo v letu 2018 je podala skupina sodelavcev iz Proizvodnje učinkovin ter Razvoja in raziskav učinkovin: samostojna tehnologinja Amra Husejnović Selman, tehnolog – vodja linije Željko Čirić, vodja področja Dušan Krašovec in tehnolog – vodja linije Simon Cimermančič. Njihova zboljšava rešuje problem aglomeracije delcev pri tvorbi soli rosuvastatin kalcij in se nanaša na preprečitev nastanka aglomeratov. Postopek izolacije je zato hitrejši in enostavnejši, izkoristek procesa pa višji. Izboljšani postopek je omogočil znatno povečanje serije, večjo produktivnost in posledično znižanje stroškov proizvodnje. Gre za zahtevno tehnologijo za zdravilno učinkovino, ki vstopa med Krkine najpomembnejše izdelke. Rosuvastatin kalcij je vertikalno integriran in kot takšen plod Krkinega razvoja in proizvodnje v lastnih zmogljivostih.

Najboljši koristni predlog v letu 2018 so podali sodelavci iz Upravljanja kakovosti, in sicer vodja oddelka Silvija Vrbančić, odgovorna oseba za oceno serij Zdenka Kampuš Penič, samostojni strokovni sodelavki Aleksandra Gornik in Katica Gašpar ter strokovni sodelavec David Čelesnik. Skupaj so razvili in validirali aplikacijo, ki omogoča avtomatsko generiranje stabilnostnih poročil. Izboljšava omogoča prikaz, statistično obdelavo rezultatov in pripravo stabilnostnega poročila z neposredno uporabo podatkov iz sistema SAP. Predlog hkrati pomeni večjo učinkovitost pri pripravi poročil, zmanjšanje verjetnosti pojavljanja napak, hkrati pa zagotavlja ustrezno integriteto podatkov.

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2018  so letos prejeli v Inženiringu in tehničnih storitvah, kjer so sodelavci podali največ koristnih predlogov in izboljšav.