6. 11. 2018

Inovativnost je vpeta v vse delovne procese in miselnost Krkinih sodelavcev

3 min. branja

​V Krki se zavedamo, da je stalni napredek pomembno gibalo razvoja in eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti. Zato ni naključje, da stremimo k ustvarjanju ustvarjalnega delovnega okolja, v katerem zaposlene s pomočjo sistema množične inventivne dejavnosti stalno spodbujamo k iskanju inovativnih rešitev na vseh področjih poslovanja.

Od leve: Mirko Novak, Aleša Punčuh Kolar, Vanja Zaletel Mišmaš s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem.

​V želji, da bi se čim bolj približali bolnikom in jim omogočili kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje, v razvoj izdelkov in tehnologij v največji možni meri vgrajujemo inovativne rešitve in kontinuirano uvajamo izboljšave v celoten poslovni proces. Inovativni dejavnosti svojih sodelavcev se vsako leto poklonimo s srečanjem, na katerem predstavimo najboljše predlagatelje in njihove inovativne predloge. Vsako leto podelimo tudi posebno plaketo najboljši organizacijski enoti. 

V Krki smo že od nekdaj zapisani kreativnosti in učinkovitosti – Krkinima vrednotama, ki skupaj z inovativnostjo pomembno sooblikujeta množično inventivno dejavnosti v podjetju. Od leta 2003 pa smo s sistemom množične inventivne dejavnosti še intenzivneje začeli usmerjati svoje sodelavce k inovativnemu razmišljanju in jih spodbujati, da pri vsakodnevnih nalogah ves čas iščejo inovativne rešitve. Tako pri zaposlenih gradimo miselnost, da je vsak predlog pomemben in vreden obravnave.

Za vsakega predlagatelja je največja nagrada, če se zaradi njegove inovativne ideje stvari spremenijo na bolje. Za Krko pa so pomembni tako koristni predlogi, ki jih je preprosto izvesti, kot izboljšave, katerih izvedba je zahtevnejša, vendar imajo večji učinek. S predlogi v okviru množične inventivne dejavnosti smo doslej ustvarili kar nekaj prihrankov.

Zaposleni so s svojimi inovativnimi predlogi usmerjeni predvsem v zmanjšanje stroškov, organizacijo dela, izkoristek delovnega časa in reševanje problematik na tehnično-tehnološkem, proizvodnem, logističnem, kakovostnem in številnih drugih področjih. Večino predlogov podajo sodelavci iz proizvodnih in tehničnih organizacijskih enot, vedno več pa je tudi predlogov iz neproizvodnih enot, kar je tudi eden izmed ciljev Krkine množične inventivne dejavnosti.

Najboljši na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017

Najboljši predlagatelj na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017 je pomočnik vodje delovne enote Mirko Novak iz Inženiringa in tehničnih storitev,  ki je podal vrsto vsebinsko dobrih in učinkovitih koristnih predlogov, ki prispevajo k napredku ne le na njegovem področju dela, temveč tudi širše. Pri svojem delu je vedno usmerjen k izboljšavam in zmanjšanju zastojev ter prihranku energije in denarja.

Predlagatelja najboljše izboljšave v letu 2017 sta Aleša Punčuh Kolar – namestnica vodje za področje v Razvoju in proizvodnji zdravil, Razvoj in raziskave zdravil, Farmacevtski razvoj, in Miha Vrbinc –  vodja skupine v Razvoju in proizvodnji zdravil, Razvoj in raziskave zdravil iz Farmacevtskega razvoja. Skupaj sta podala izboljšavo, ki se nanaša na izboljšanje in pomembno racionalizacijo postopka izvajanj študij shranjevanja medizdelkov. Izboljšava, poleg prihranka pri izvedbi študij, pomembno vpliva tudi na konkurenčnost izdelkov na trgu. 

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017  pa so letos prejeli v Proizvodnji zdravil, kjer so podali največ koristnih predlogov in izboljšav.