20. 12. 2018

Dr. Alešu Rotarju priznanje za uspešno sodelovanje

2 min. branja

​Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je dr. Alešu Rotarju, članu Krkine uprave in direktorju Razvoja in proizvodnje zdravil, v začetku decembra slovesno podelila priznanje za uspešno sodelovanje med Krko, d. d., Novo mesto in Fakulteto za farmacijo.

Dr. Alešu Rotarju je priznanje podelila dekanja Fakultete za farmacijo prof. dr. Irena Mlinarič Raščan. Na fotografiji sta še prof. dr. Odon Planinšek s Katedre za farmacevtsko tehnologijo (levo) in Judita Merjasec, vodja Raziskovalnega referata na fakulteti (desno).

Kot poudarja dr. Rotar, je priznanje plod dolgoletnih skupnih prizadevanj, timskega pristopa in odličnega sodelovanja številnih Krkinih sodelavk in sodelavcev s predstavniki fakultete.

V utemeljitvi so med drugim zapisali, da je dr. Rotar izjemen strokovnjak na področju farmacije, ki je ves čas svojega delovanja v gospodarstvu, tj. od leta 1984, ko se je zaposlil v Krki, ostal povezan z matično fakulteto oz. Alma Mater Labacensis in tvorno prispeva k razvoju sodelovanja med Krko in fakulteto. Prav tako je ob pomembnih dogodkih zastopal konstruktiven pristop v korist stroke. Bil je eden izmed predstavnikov farmacevtske stroke, ko se je fakulteta leta 2003 na pristopnih pogajanjih Republike Slovenije za vstop v EU pogajala s Komisijo Evropske skupnosti o statusu in predmetniku študija za poklic farmacevta.

Kot dolgoletni član Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu vedno zastopa tiste elemente študijskih programov, ki diplomantu po končanem izobraževanju omogočajo potrebno znanje za samostojno delo na različnih strokovnih področjih. Kot predavatelj študentom nazorno predstavi delovanje farmacevtskega podjetja in specifično vlogo magistrov farmacije v razvoju zdravil. Enako pomemben je tudi prenos njegovih izkušenj ciljanega raziskovalno-razvojnega dela in projektnega vodenja na fakulteto, še posebej na področju aplikativnih projektov.