5. 4. 2023

Dobri odnosi so rezultat dialoga

2 min. branja

V Krki do vseh, s katerimi sobivamo, čutimo veliko odgovornost. Zavedamo se, da so kakovostni odnosi s predstavniki družbenega okolja, še posebno z najbližjimi sosedi, eden od temeljnih elementov trajnostnega delovanja. Ključ za sožitje in uresničevanje skupnih načel trajnostnega razvoja pa je nenehen dialog, zato smo včeraj vnovič organizirali tradicionalno srečanje s krajani, ki živijo v neposredni bližini našega podjetja. Na njem smo jim predstavili aktualne dejavnosti, investicijske in poslovne načrte ter dosežke na področju trajnosti.

KRKA-Srecanje-z-okol-preb-4-4-2023-54-w800

Srečanje s krajani, na katerem smo predstavili svoje dejavnosti in načrte, še posebno tiste, ki so tesno povezani z varovanjem okolja, omogoča odprt dialog in izmenjavo mnenj. Pridobljene informacije o pogledih krajanov upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov. Srečanje organiziramo vsako drugo leto, zaradi pandemije koronavirusne bolezni pa je bilo zadnje v letu 2019. Tradicijo srečevanj bomo ohranili tudi v prihodnje, saj so neprecenljiva priložnost za dobre sosedske odnose.

Tudi sicer vodstvo Krke in predstavniki krajevne skupnosti redno sodelujejo. Krajani so vključeni v pripravo prostorskih ureditvenih načrtov, njihove morebitne predloge in pobude pa obravnavamo sproti. V Krki za varnost in zdravje okoliških prebivalcev in zaposlenih skrbimo tudi z vlaganji v varstvo pred požarom. Posebno pozornost namenjamo učinkovitemu delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, ukrepanju ob izrednih dogodkih in usposobljenosti zaposlenih. Nevarne snovi skladiščimo v ustreznih sodobno opremljenih in varovanih objektih, ki ob izrednih dogodkih zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.

Vlaganj v varstvo naravnega okolja in podpore za razvoj družbenega okolja ne obravnavamo kot strošek. Razumemo jih kot dolgoročno naložbo, ki omogoča ohranitev ali celo izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, in za to si bomo prizadevali tudi v prihodnje.