6. 3. 2019

Dobri odnosi s sosedi so rezultat dialoga

3 min. branja

V Krki smo tudi letos organizirali tradicionalno srečanje s sosedi. Zavedamo se namreč, da družbeno odgovorno ravnanje vključuje tudi kakovostne odnose s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi. Predstavili smo jim svojo dejavnost, poslovne in naložbene načrte, predvsem pa stanje in dosežke na področju varovanja okolja.

Dobri odnosi s sosedi so rezultat dialoga

V Krki ostajamo zvesti vrednotam in ciljem trajnostnega razvoja, saj želimo naravno dediščino varovati tudi za naslednje rodove. Pri tem je ključna usmeritev Krkinega trajnostnega razvoja uresničevanje poslanstva živeti zdravo življenje. Z razvojem farmacevtske dejavnosti prispevamo k izboljševanju in ohranjanju zdravja, kar dosegamo predvsem z visokokakovostnimi izdelki, ki omogočajo dostopno in učinkovito zdravljenje.

Z delovanjem v skladu z družbeno in okoljsko odgovornostjo pa si prizadevamo, da bi izboljševali svoje rezultate na področju varovanja narave, zdravja in varnosti ter sodelovali pri razvoju družbenega okolja. Ta prizadevanja nas vodijo tako pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, vlaganju v tehnologijo in zaposlene kakor tudi pri skrbi za varno, zdravo, spodbudno in prijetno delovno in življenjsko okolje. Pri vsem svojem delu ravnamo v skladu z zakonodajo ter okoljskimi, etičnimi in drugimi standardi.

Potrebe vseh svojih deležnikov in družbenega okolja poskušamo razumeti v stalnem in proaktivnem dialogu. Zavedamo se namreč, da je trajnostno izboljšanje stanja okolja odvisno tudi od kakovostnih odnosov s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi.  Do lokalne skupnosti, s katero v tem prostoru sobivamo, čutimo veliko odgovornost, zato vsako drugo leto organiziramo tradicionalno srečanje s sosedi.

Na včerajšnjem srečanju smo udeležence seznanili s poslovanjem, naložbami, predvsem pa z dejavnostmi, rezultati in načrti, povezanimi z varstvom okolja. Tovrstna srečanja so priložnost za odprt dialog in izmenjavo mnenj. Pridobljene informacije o pogledih krajanov in njihovi vlogi pri varovanju okolja pa v Krki upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov.

Tudi sicer vodstvo Krke in predstavniki krajevne skupnosti redno sodelujejo. Krajani so vključeni tudi v pripravo prostorskih ureditvenih načrtov, njihove morebitne predloge in pobude pa obravnavamo sproti. V Krki za varnost in zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganji v varstvo pred požarom. Posebno pozornost namenjamo učinkovitemu delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, ukrepanju ob izrednih dogodkih ter usposobljenosti zaposlenih. Za varstvo zaposlenih in okoliških prebivalcev pred požarom že več kot 40 let skrbijo člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka.

Več informacij je v sporočilu za javnost.