15. 11. 2022

Cenimo inovativne ideje in predloge zaposlenih

2 min. branja

V Krki z inovacijami ustvarjamo sodobna zdravila, ki omogočajo zdravljenje številnih bolezni našega časa. Inovativnosti pa ne spodbujamo le pri razvoju zdravil, ampak v vseh delovnih procesih in na vseh ravneh delovanja podjetja. Zavedamo se namreč, da so prav vsi zaposleni možen in pomemben vir zamisli in inovacij. Na današnjem srečanju smo se vnovič zahvalili sodelavkam in sodelavcem ter poslovnim enotam, ki s koristnimi predlogi in izboljšavami prispevajo k napredku podjetja.

Inovativnost na vseh področjih je del Krkine podjetniške kulture, hkrati pa pomembno prispeva k razvoju in širjenju Krkinega poslovanja v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Zaposlene že skoraj 20 let spodbujamo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za boljše in kakovostnejše delo. Tako krepimo zavedanje, da je inovativnost proces, v katerem imajo pomembno vlogo ideje in zamisli prav vsakega od nas.

Inovativna naravnanost je prinesla vrsto oprijemljivih rezultatov, s katerimi na eni strani zagotavljamo kakovostne procese in s tem končne izdelke, na drugi pa racionalno poslovanje. Izboljšujemo rabo notranjih virov, poenostavljamo delovne procese, zmanjšujemo stroške in povečujemo učinkovito rabo energije. Od leta 2003 do konca lanskega leta smo zabeležili že več kot 9000 koristnih predlogov in izboljšav, ki se danes odražajo v izboljšanih delovnih procesih, izdelkih in storitvah. Lani smo v sistemu množične inovativne dejavnosti zabeležili 452 predlogov 402 zaposlenih. Nagradili smo 440 predlogov, in kar je najpomembnejše, večino tudi uporabili v praksi.

»Krkini inovatorji s svojimi predlogi prispevajo k časovno in ekonomsko učinkovitim rešitvam, večji konkurenčnosti in prepoznavnosti Krkinih izdelkov in podjetja ter spodbujajo rast in razvoj Krke. Večina predlogov in izboljšav ima velik mednarodni učinek. Bodisi da gre za inovacije v proizvodnji, implementirane na Krkinih petih trgih z lastno proizvodnjo, ali izboljšave v delovnih procesih, ki so pogosto prenesene na najmanj 40 trgov, kjer ima Krka podjetja in predstavništva,« je na srečanju poudarila direktorica Marketinga Elizabeta Suhadolc.

Krkina inovativna dejavnost je prepoznana in nagrajena tudi v širšem prostoru. Krkini raziskovalni timi namreč vsako leto prejemajo visoka priznanja Gospodarske zbornice Slovenije.

Več o najuspešnejših Krkinih inovatorjih leta 2021 preberite v sporočilu za javnost.