21. 4. 2020

50. svetovni dan Zemlje

1 min. branja

Letos praznujemo že 50. svetovni dan Zemlje. Vse od leta 1970 je dan Zemlje globalni dan, pri katerem sodeluje več kot milijarda ljudi v 192 državah.Namen dogodkov, ki se odvijajo na različnih koncih sveta, je opozoriti, kako pomembno je, da varujemo naš planet.

50. svetovni dan Zemlje

V Krki je premišljena okoljska politika strateška naloga, skrb za naravno okolje pa ena od naših temeljnih vrednot, ki jo v največji možni meri vključujemo v celotni življenjski cikel izdelka. Naravno dediščino želimo ohraniti tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. Z okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2001, in celovitim okoljevarstvenim dovoljenjem smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Z upoštevanjem zahtev standarda ISO 14001:2015 pa smo skrb za okolje še bolj vključili v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte.

Čeprav je zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, onesnaženje po svetu trenutno nekoliko manjše, to ne sme omajati prizadevanj človeštva za ohranjanje čistega okolja. Tudi kot posamezniki lahko veliko prispevamo, saj šteje vsak, še tako majhen prispevek. 

Več o varstvu okolja v Krki >>