13. 6. 2024

Pet zlatih, eno srebrno in eno bronasto priznanje za Krkine inovacije

5 min. branja

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v sredo, 12. junija, na Otočcu podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Krka je prejela sedem priznanj, od tega kar pet zlatih.

Inovacije_GZDBK-w825
Krkini sodelavci, soavtorji nagrajenih inovacij z vodstvom podjetja.

Šest najbolje uvrščenih inovacij se bo septembra potegovalo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Med njimi sta tudi dva Krkina izdelka, in sicer zdravilo z dabigatranom za zdravljenje in preprečevanje trombemboličnih dogodkov ter tapentadolijev maleat v farmacevtski obliki s podaljšanim sproščanjem za obvladovanje hude kronične bolečine.

KRKINE INOVACIJE, NAGRAJENE Z ZLATIM PRIZNANJEM

DRUŽINA IZDELKOV Z ENOVITIM GRANULATOM ARGININIJEVEGA PERINDOPRILATA ZA DOSTOPNO ZDRAVLJENJE HIPERTENZIJE

Zdravila druge generacije z argininijevim perindoprilatom so inovativna posodobitev perindoprila, Krkine prodajno najpomembnejše zdravilne učinkovine. Patentno neodvisna oblika učinkovine, ki je vgrajena v patentno zaščiten granulat in vključena v farmacevtske oblike z drugimi učinkovinami, izboljšuje dostopnost najnovejših zdravil za zdravljenje hipertenzije. Inovacija je uresničitev zaveze k napredku in trajnostnemu pristopu v farmacevtski industriji.

Soavtorji nagrajene inovacije: Nina Bukovac, mag. Lidia Černoša, Rok Dragovan, Alen Gabrič, Aljoša Gradišek, Aljaž Kastelic, Špela Kastelic, Tjaž Kobal, Matej Makše, Miha Mrzlikar, Mija Osolnik Blatnik, Darja Pavlin, dr. Mateja Rebernik, Tanja Seničar, dr. Katja Škrlec, dr. Elizabeta Tratar Pirc, dr. Darko Uršič, Danijel Videc, dr. Tanja Vnučec Popov

INOVATIVNA OGRODNA TABLETA S PH-ODVISNIM SPROŠČANJEM RANOLAZINA ZA ZDRAVLJENJE ANGINE PEKTORIS

Inovacija obsega razvoj, proizvodnjo in trženje učinkovitega, varnega in kakovostnega generičnega zdravila z ranolazinom v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem za zdravljenje angine pektoris. Gre za prvi Krkin izdelek v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, ki ima v ogrodju polimer s pH-odvisno topnostjo. Izdelek smo razvili z inovativnimi tehnološkimi in analiznimi pristopi. Z njim smo izboljšali dostopnost pomembnega zdravila, ki bolnikom pomaga ohranjati kakovost življenja.

Soavtorji nagrajene inovacije: Tea Beznec, Enej Bole, Alen Gabrič, Jaka Glavač, mag. Lucija Hvalec, Tomaž Kapele, Aleksander Miložič, dr. Anita Mlakar, mag. Aleša Punčuh-Kolar, dr. Mateja Rebernik, dr. Elena Smirnova, dr. Jernej Zadnik, Luka Žnideršič

INOVATIVNO ZDRAVILO Z DABIGATRANOM ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE TROMBEMBOLIČNIH DOGODKOV

Krkino zdravilo z dabigatranom bistveno izboljšuje možnosti za zdravljenje in preprečevanje nevarnih trombemboličnih stanj. Z inovacijami pri sintezi učinkovine in končnem izdelku smo rešili težave zaradi neugodnih lastnosti učinkovine ter razvili varen, učinkovit in visokokakovosten izdelek. Optimizirani postopki izdelave omogočajo neprekinjeno razpoložljivost izdelka, cenovno dostopnost in minimalen vpliv na okolje.

Soavtorji nagrajene inovacije: dr. Tina Bakarič, dr. Nina Brvar Polc, dr. Polona Bukovec, mag. Lidia Černoša, Blaž Hodnik, dr. Grega Hudovornik, dr. David Kralj, dr. Vesna Krošelj, Sonja Jurša Kšela, dr. Janja Mirtič, Laura Pavlin Gregorčič, Blaž Regina, Gregor Ritlop, dr. Tina Smolič, dr. Natalija Škrbina Zajc, Nives Šoštarić-Virc

RAZVOJ INOVATIVNIH ŽVEČLJIVIH TABLET Z ROBENAKOKSIBOM ZA ZDRAVLJENJE OSTEOARTRITISA IN OBVLADOVANJE POOPERATIVNE BOLEČINE PRI PSIH

Inovacija obsega žvečljive tablete z robenakoksibom, ki so zdravilo novejše generacije za zdravljenje osteoartritisa in pooperativne bolečine pri psih. Na trgih Evropske unije je Krkino zdravilo zdaj edini generik z robenakoksibom in edino zdravilo v privlačni farmacevtski obliki – kot žvečljive tablete z okusom. V izdelek smo vgradili številne inovativne rešitve, s katerimi na trgu dosegamo prednost pred konkurenco.

Soavtorji nagrajene inovacije: dr. Ana Bergant Simončič, dr. Primož Benkič, Anka Hotko, Tanja Konda, dr. Špela Miklič, mag. Maja Omerzu, Urška Turk, David Zupančič

TAPENTADOLIJEV MALEAT V INOVATIVNI FARMACEVTSKI OBLIKI S PODALJŠANIM SPROŠČANJEM ZA OBVLADOVANJE HUDE KRONIČNE BOLEČINE

Z inovativnimi rešitvami smo razvili kakovostno, varno in učinkovito zdravilo za lajšanje hude kronične bolečine. Novo obliko soli zdravilne učinkovine smo vgradili v tableto s podaljšanim sproščanjem, ki preprečuje nemedicinske zlorabe. V vse faze razvoja in proizvodnje zdravila so vključene trajnostne rešitve, s katerimi se načrtno zmanjšuje obremenitev okolja. Inovacija je omogočila predčasno lansiranje cenovno dostopnejšega zdravila.

Soavtorji nagrajene inovacije: Marko Benković, dr. Katarina Dobrovoljc, Tjaša Gognjavec, Ana Gorenc, dr. Maja Kincl Skube, Urška Resnik Selan, Monika Simčič, Janika Slanc Vovk, dr. Elena Smirnova, dr. Jernej Zadnik

KRKINA INOVACIJA, NAGRAJENA S SREBRNIM PRIZNANJEM

VPELJAVA DIGITALNEGA DVOJČKA PROCESA FILMSKEGA OBLAGANJA TABLET ZA VEČJO STROŠKOVNO UČINKOVITOST IN BOLJ TRAJNOSTNO FARMACEVTSKO PROIZVODNJO

V Krki smo z uporabo najsodobnejših fizikalnih pristopov razvili digitalnega dvojčka, ki simulira filmsko oblaganje tablet. Digitalni dvojček ta proces preseli v virtualno okolje ter omogoča raziskovanje različnih vplivov na kakovost in lastnosti obloženih tablet brez obsežnih testiranj v industrijskem merilu. Inovacija tako pomeni pomemben korak k stroškovno učinkovitejši ter bolj trajnostni in ekološki farmacevtski industriji.

Soavtorji nagrajene inovacije: Tea Beznec, dr. Grega Hudovornik, dr. Klemen Korasa, Matej Makše ter kolegi iz RCPE GmbH dr. Peter Böhling, Stefan Enzinger, dr. Johan Remmelgas, Eyke Slama

KRKINA INOVACIJA, NAGRAJENA Z BRONASTIM PRIZNANJEM

IZDELAVA INOVATIVNEGA OHIŠJA Z VGRAJENIMI STANDARDNIMI RAČUNALNIŠKIMI KOMPONENTAMI ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE PROIZVODNE OPREME V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH

Inovacija obsega izdelavo ohišja z vgrajenimi standardnimi računalniškimi komponentami za nadzor in upravljanje proizvodne opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih. Prednosti ohišja so prožnejša uporaba, preprostejše vzdrževanje, prihranek ter neodvisnost od zunanjih dobaviteljev in serviserjev. Izjava o skladnosti in pridobljen tipski certifikat za izdelano ohišje omogočata njegovo vgradnjo v zelo zahtevne eksplozijsko ogrožene prostore.

Soavtorji nagrajene inovacije: Stanislav Bahor, Peter Goršin, Marko Zupančič