5. 7. 2017

23. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja skupine Krka v prvem polletju 2017

3 min. branja

Danes se je sestal nadzorni svet družbe Krka, ki ga je uprava družbe obvestila o ocenah poslovanja v prvem polletju 2017 in o prevzemnem projektu na Kitajskem. Nadzorni svet bo dokončne rezultate za prvo polletje 2017 obravnaval na seji, ki bo 26. julija 2017, objavljeni pa bodo dan za tem.

V Hotelu Šport na Otočcu se je ob 13. uri začela tudi 23. skupščina delničarjev družbe Krka, na kateri je predsednik uprave predstavil vse informacije, s katerimi je na današnji seji seznanil člane nadzornega sveta.

V skupini Krka smo v prvi polovici leta 2017 prodali za 655 milijonov EUR izdelkov in storitev, kar je 51,2 milijona EUR oziroma 8,5 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem smo dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Čisti dobiček skupine Krka v višini 91,7 milijona EUR je 31 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 612,1 milijona EUR in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka.

Najuspešnejša prodajna regija skupine Krka je bila z 214 milijoni EUR in 32,7-odstotnim deležem v skupni prodaji regija Vzhodna Evropa. V njej smo prodajo glede na enako lansko obdobje povečali za 38,4 milijona EUR oziroma 22 % in s tem dosegli največjo absolutno in relativno rast prodaje med vsemi Krkinimi regijami. Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s 154,4 milijona EUR (9-odstotna rast) in 23,6-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka.

V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,9-odstotni delež, smo prodali za 143,2 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 79,8 milijona EUR, kar predstavlja 12,2 % prodaje skupine Krka, in dosegli 4-odstotno rast. Na slovenskem trgu smo ob 4-odstotni rasti dosegli 43 milijonov EUR, kar je 6,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 20,7 milijona EUR izdelkov (12-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Skupina Krka je prodala za 548,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 48,8 milijona EUR oziroma 10 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,7 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 8 %, smo ustvarili 54,2 milijona EUR (8,3-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov smo ob 6-odstotnem padcu prodali za 35 milijonov EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,3-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 16,5 milijona EUR, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR.

Več informacij je v sporočilu za javnost.