Film o Krki v različnih jezikih

Vsi avdiovizualni materiali na Krkinih spletnih straneh so last Krke, d. d., Novo mesto. Namenjeni so predvsem za objavo v medijih. Za kakršnokoli objavo je treba predhodno pridobiti soglasje Krke, d. d., Novo mesto. Soglasja ureja Služba za odnose z javnostmi.