Zagotavljanje vhodnih surovin

ZT09SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-vhodne-surovine-c1530x830-M10

Poleg zdravilnih učinkovin so za izdelavo zdravil potrebne še pomožne snovi, embalaža in druge vhodne surovine.

Sistem preverjenih dobaviteljev nam omogoča pravočasno zagotavljanje vhodnih surovin in embalaže ustrezne kakovosti.

Naša logistična mreža vključuje cestni, letalski, ladijski in železniški prevoz. Tako zagotavljamo pravočasno razpoložljivost surovin za proizvodnjo in hkrati tudi za distribucijo zdravil na naše ciljne trge.

600
poslovnih partnerjev
iz 48 držav sestavlja našo verigo dobaviteljev