Kodeks ravnanja Krke

Kodeks ravnanja je krovni dokument skladnosti poslovanja Krke, d. d., Novo mesto.

Kodeks ravnanja določa načela in pravila etičnega ravnanja ter dobrih poslovnih običajev in standardov ravnanja, ki so zavezujoča za vse zaposlene v Krki, d. d., Novo mesto in v njenih odvisnih družbah. Služi kot vodilo in okvir za pričakovano, odgovorno in etično ravnanje pri opravljanju dela, pri čemer mora biti naše ravnanje in poslovanje vselej v skladu s predpisi, veljavnimi priporočili, standardi, politikami in internimi akti družbe in z dobrimi poslovnimi običaji.

Pričakujemo, da se vsi dobavitelji in drugi poslovni partnerji Krke in njenih odvisnih družb seznanijo s kodeksom in ga pri poslovanju s Krko spoštujejo.

Kodeks ravnanja Krke (digitalna oblika)