Krkini klubi in društva

Ponosni smo, da nosi Krkino ime 17 športnih in kulturnih klubov in društev, še v 7 klubih in društvih pa je Krka generalna ali glavna pokroviteljica. V vseh skupaj deluje skoraj 3000 otrok, mlajših od 18 let.

Podpiramo jih, ker mlade spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu, telesnemu in osebnemu razvoju, timskemu duhu in prijateljstvu, vztrajnosti in zdravi zmagovalni miselnosti. Le tako lahko skupaj krepimo vrednote, kot so partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in učinkovitost, ki so ključ do napredka vsake družbe.

ANTON PODBEVŠEK TEATER

Krko in Anton Podbevšek Teater od leta 2008 povezujejo številni uspešno izpeljani kulturni dogodki. Nastopilo je veliko število vrhunskih umetnikov, ki so na podiju znanosti in umetnosti kreirali svoje umetniške geste skozi gledališko, glasbeno, plesno, besedno umetnost.

STRAN TEATRA

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je bila ustanovljena že leta 1946. Sodelovanje s Krko se je še posebej poglobilo pred tremi desetletji, ko je Krka postala glavna pokroviteljica Novomeškega simfoničnega orkestra. Učenci glasbene šole z več kot 70-letno tradicijo nastopajo tudi na Krkinih dogodkih.

STRAN ŠOLE

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC

Krka kot generalna pokroviteljica že več kot dve desetletji nepogrešljivo prispeva k soustvarjanju programa Galerije Božidar Jakac. Dolgoletna podpora je pripomogla k realizaciji mnogih zastavljenih projektov in izvedbi letnih programov, v sklopu katerih nastajajo številni uspešni in nagrajeni razstavni projekti.

STRAN GALERIJE

PIHALNI ORKESTER KRKA

Je eden od najboljših amaterskih pihalnih orkestrov v Sloveniji in v tujini, Krka pa je njegovo generalno pokroviteljstvo prevzela leta 2002. Z inovativnim načinom dela je orkester zgled dobre prakse in vedno poskrbi za kakovostno programsko ponudbo. Je promotor slovenske ustvarjalnosti, kulturne dediščine in glasbene vzgoje.

STRAN ORKESTRA

ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO

Novomeška atletika je v svoji več kot 130 letni zgodovini dosegla številne uspehe. Krka je že 23 let generalna pokroviteljica Atletskega kluba Krka, ki v resno in sistematično delo z mladimi vlaga veliko energije. V organizirano klubsko vadbo vključenih skoraj 600 vadečih v moški in ženski konkurenci.

STRAN KLUBA

NOGOMETNI KLUB KRKA

Ustanovljen je bil leta 1922 in spada med novomeške športne klube z najdaljšo tradicijo. Od leta 2005 je njegova generalna pokroviteljica Krka. Pod okriljem NK Krka sedaj vadi preko 250 nogometnih navdušencev, ki tekmujejo v 11 tekmovalnih selekcijah. Vizija je, da NK Krka postane nogometni center jugovzhodne Slovenije.

STRAN KLUBA

KOŠARKARSKI KLUB KRKA

V Novem mestu se košarka igra več kot 70 let, od leta 1997 pa brez prekinitve tudi na državni ravni. Začetek sodelovanja s Krko sega v leto 1992, ko je s Krkino podporo nastal eden najstabilnejših košarkarskih centrov v tem delu Evrope. Novomeški košarkarji so se uspešno predstavili tudi na mednarodni sceni.

STRAN KLUBA

ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB KRKA NOVO MESTO

Ustanovljen je bil konec leta 2002. Že od začetka je bila Krkina podpora eden od stebrov, ob kateri je klub lahko razvijal svojo vizijo in poslanstvo. Osnovna vizija v klubu je od ustanovitve dalje predvsem delo z mladimi igralkami. O tem priča dejstvo, da iz njega izhaja ogromno odličnih igralk in tudi državnih reprezentantk.

STRAN KLUBA

MOŠKI ROKOMETNI KLUB KRKA

Pod tem imenom deluje od leta 1999. V okviru kluba deluje sedem selekcij in visokousposobljeni trenerji, ki se na področju rokometa, vzgoje in pedagogike redno izobražujejo. Vzgojiti želijo čim več domačih perspektivnih rokometašev in jih dolgoročno zadržati v klubu.

STRAN KLUBA

ŽENSKI ROKOMETNI KLUB KRKA NOVO MESTO

ŽRK Krka Novo mesto neprekinjeno in uspešno deluje od leta 1973. V letu 2023 bo klub praznoval bo praznoval 50-letnico dela in 30-letnico poimenovanja po Krki, pokroviteljici in generalnem sponzorju. Tudi v prihodnje želi biti v vrhu neprofesionalnega rokometa v Sloveniji z večino igralk iz lokalnega okolja.

STRAN KLUBA

MOŠKI ODBOJKARSKI KLUB KRKA NOVO MESTO

Nadaljuje več kot 90-letno tradicijo igranja odbojke v širši dolenjski regiji, od leta 1996 pa deluje pod generalnim sponzorstvom Krke. V prvi državni odbojkarski ligi neprekinjeno nastopa že dve desetletji. Prva članska ekipa temelji na igralcih iz domačega okolja, zato mnogo vlagajo v razvoj mladih igralcev.

STRAN KLUBA

NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRKA NOVO MESTO

Prvo uradno tekmo v namiznem tenisu so v Novem mestu odigrali leta 1947. To leto se šteje za začetek organizirane vadbe namiznega tenisa v dolenjski prestolnici. Leta 1992 je generalno pokroviteljstvo novomeškega kluba prevzela Krka. Pod njenim okriljem je člansko moštvo vsa leta od osamosvojitve ohranilo prvoligaški status.

STRAN KLUBA

TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC

Samostojno pot je začel leta 1997 z izgradnjo teniške dvorane in teniškega centra v okviru Term Krka. Tri pokrita igrišča in šest zunanjih igrišč je omogočilo celoletno dejavnost in zagotovilo razmere za vzgojo tekmovalk in tekmovalcev. Klub se je prav tako uspešno uveljavil kot organizator večjih teniških dogodkov.

STRAN KLUBA

ŠAHOVSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO

Ustanovljeno je bilo leta 1946. Danes združuje več kot 100 članic in članov, ki delujejo na različnih tekmovalnih in organizacijskih področjih: standardni šah, pospešeni in hitropotezni šah ter problemski šah. Krka je dolgoletni pokrovitelj novomeškega šaha, leta 2006 pa je postala generalna pokroviteljica društva.

STRAN DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO

Leta 2014 je minilo že 100 let od ustanovitve Planinskega društva Novo mesto. Ta trenutno šteje preko 620 članov in 380 mladih planincev, ki osvajajo domače in tuje gore. Od leta 2009 se društvo imenuje Planinsko društvo Krka, njegovo sodelovanje s Krko pa sega daleč v preteklost.

STRAN DRUŠTVA

SMUČARSKO DRUŠTVO KRKA ROG

V Smučarskem društvu Krka Rog že več kot 60 let sledijo osnovnemu poslanstvu razvijati in promovirati smučarski šport od rekreativne do tekmovalne ravni. Krka se je pomena smučanja in zimskih športnih aktivnosti zavedala že leta 1995, zato je klub izdatno podprla. Od takrat se društvo imenuje Smučarsko društvo Krka Rog.

STRAN DRUŠTVA

KONJENIŠKI KLUB KRKA – GRM NOVO MESTO

Osnovni namen kluba je delo z mladimi in razvoj izobraževanja za potrebe konjeništva v Sloveniji. Skrbijo tudi za izvedbo tekmovanj. Cilj programa razvoja konjeništva je popularizacija dela s konji. Klub vsem članom zagotavlja tudi nastope na tekmovanjih doma in v tujini. Krka je partner in podpornik delovanja kluba že več kot 25 let.

STRAN KLUBA

KEGLJAŠKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO

Ustanovljeno je bilo leta 1973 kot Kegljaško društvo Novo mesto. Prelomno leto za društvo je bilo leto 2000, ko je Krka postala generalni sponzor. S šolo kegljanja leta 2011 so se začeli uspehi mladih selekcij na državnih tekmovanjih. Leta 2012 so dobili tudi novo moderno kegljišče v Portovalu, s tem pa tudi večje zanimanje otrok za kegljanje.

NA STRAN DRUŠTVA

GIMNASTIČNO DRUŠTVO NOVO MESTO

V društvu so usmerjeni v tekmovalno in rekreativno gimnastiko. Ukvarjajo se z žensko in moško športno gimnastiko, gimnastiko za vse in akrobatiko. Podpiramo jih pri organizaciji državnega prvenstva v ženski in moški športni gimnastiki, ki ga vsako leto uspešno organizirajo. Podpiramo tudi nekatere posameznike.

SPLETNA STRAN DRUŠTVA

KOLESARSKI KLUB ADRIA MOBIL NOVO MESTO

Deluje od leta 1972, ko so se v njem povezali kolesarski navdušenci. Klub stremi k doseganju vrhunskih športnih rezultatov, vzgoji mladih kolesarjev in organizaciji športnih prireditev ter se skozi leta delovanja širi in razvija na vseh področij. Pri tem mu kot pomembna podpornica pomaga tudi Krka.

NA STRAN KLUBA

ODBOJKARSKI KLUB TPV VOLLEY NOVO MESTO

Ženski odbojkarski klub je začel delovati leta 1991, Krka pa ga s sponzorstvom podpira od leta 2002. Vizija kluba je, da postane eden od vodilnih odbojkarskih centrov v državi. Glavno poslanstvo vseh vključenih je, da vzgajajo mlade v odgovorne in samostojne osebnosti.

STRAN KLUBA

GOLF KLUB GRAD OTOČEC

Golf klub Grad Otočec je bil pobudnik ideje za gradnjo igrišča za golf v okviru perspektivnega razvoja turistične dejavnosti Term Krka. Ustanovljen je bil junija leta 1999, od leta 2006 pa poteka tudi poglobljeno sodelovanje s Krkino podporo dejavnosti, tako pri turnirjih kot prri rednem delu kluba.

NA STRAN KLUBA

KRKINI TALENTI

KRKINI TALENTI


Krkin talent leta je priznanje, ki ga od leta 2017 podeljujemo za dosežke mladim iz kulturnih in športnih klubov, društev ter ustanov.

VEČ

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

S ŠPORTOM DO ZDRAVJA

Spodbujamo športne dejavnosti in tako prispevamo k zdravemu načinu življenja.

Več

ZAVEZANI KULTURI

Podpiramo umetniške projekte, saj želimo kulturo čim bolj približati ljudem.

Več

PARTNERJI V ZNANOSTI

Podpiramo projekte, ki omogočajo napredek v izobraževanju in znanosti.

Več