Zavezani smo celovitemu in transparentnemu poročanju o poslovanju družbe ter dajanju popolnih, poštenih, pravočasnih ter relevantnih informacij regulatornim organom, delničarjem, vlagateljem, medijem, analitikom, borznikom in splošni javnosti.

Naša poročila ne temeljijo le na splošnih finančnih izkazih. V poročanje že vrsto let vključujemo tudi širše okoljske in družbene vidike svojega poslovanja.

LETNA POROČILA

ZDRAVSTVO

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

TRAJNOSTNA POLITIKA

Trajnostna politika je osrednji dokument strateškega trajnostnega upravljanja skupine Krka.

Več

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več

KLINIČNO PREIZKUŠENO

Kakovost, varnost in učinkovitost Krkinih izdelkov potrjujejo številne klinične raziskave.

Več