Krkin sistem vodenja vključuje področja kakovosti, varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu, varnosti živil, varovanja informacij in neprekinjenega poslovanja.

S hitrim prilagajanjem novostim, potrebam trgov in zakonodaji izpolnjujemo zahteve najrazličnejših odjemalcev. Izboljšujemo procese, povečujemo naložbe, uvajamo napredne sisteme dela in ustrezne metode nadzora. Nenehno dokazujemo ustreznost procesov za doseganje načrtovanih ciljev, med katerimi je ključno zagotavljanje visokokakovostnih zdravil.

Skladnost vzpostavljenega sistema vodenja redno preverjamo in certificiramo.

Vzdržujemo naslednje certifikate:

  • Certifikat dobre proizvodne prakse (GMP)
  • Certifikat dobre laboratorijske prakse (GLP)
  • Certifikat dobre distribucijske prakse (GDP)
  • HACCP
  • ISO (9001, 14001, 27001, 45001)
  • Program odgovornega ravnanja (POR)

Upravljanje kakovosti

Dobra proizvodna praksa je zakonska podlaga, ki jo mora upoštevati vsak proizvajalec zdravil. Je osnova za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo. Poleg tega upoštevamo tudi druge dobre prakse (skladiščno, distribucijsko, laboratorijsko, klinično, farmakovigilančno itd.). V vseh procesih sistematično obravnavamo tveganja in priložnosti, redno spremljamo novosti v zakonodaji in regulativi ter skrbimo za integriteto podatkov. Tudi na področju digitalizacije.

Nenehne izboljšave glede na standarde in smernice kakovosti so gonilna sila napredka na vseh področjih delovanja skupine Krka. 

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

Kakovost, varnost in učinkovitost naših zdravil zagotavljamo z uporabo najsodobnejše tehnologije.

VEČ

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ