Delo na področju predkliničnih raziskav

jpg

Na področju predkliničnih raziskav sodelavci izvajajo eksperimentalne toksikološke metode (in vivo, in vitro) po načelih dobre laboratorijske prakse. Toksikološko ovrednotijo nečistoče v zdravilih in pripravijo ocene, kakšno tveganje predstavljajo kemikalije za človeka. Rešujejo tudi težave, povezane z genotoksičnostjo molekul, ocenjujejo učinke in delovanje kemikalij na podlagi strukture molekule s tehnikami in situ (z računalniškimi modeli) ter pripravljajo interpretacijo toksikoloških podatkov.

Pri tem sodelujejo in izmenjavajo izkušnje s strokovnjaki z drugih področij (kemijska sinteza, analitika), pri izvedbi toksikoloških raziskav sodelujejo z zunanjimi inštitucijami, pripravljajo ocene tveganja, ki ga predstavljajo veterinarska zdravila za okolje, ter sodelujejo pri izvedbi ekotoksikoloških raziskav.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, kemija, kemijska tehnologija, kemijsko inženirstvo, biologija, veterina in medicina.