Delo v računovodstvu

jpg

Ste se kdaj vprašali, kako nastanejo računovodski izkazi, ki so za delničarje in bodoče delničarje pomemben vir informacij? Vas zanima, koliko stane proizvodnja nekega izdelka? Kako se pripravi obračun davka od dobička? Zakaj nekateri stroški naraščajo hitreje kot drugi? Bomo dosegli načrtovano? Imajo vodilni v podjetju dovolj informacij o poslovanju? Si želite novo, inovativno analizo ali poročilo?

Delo v računovodstvu si marsikdo predstavlja kot duhamorno knjiženje številk. Pa ni tako. Za tiste, ki znajo »brati« dokumentacijo, je to delo priložnost, da skozi dokumentacijo spoznajo večino poslovnih dogodkov v podjetju. Delamo v Sloveniji, imamo pa številne stike z našimi podjetji in predstavništvi v tujini. Poleg slovenskega je zato zaželeno znanje angleškega in/ali ruskega jezika.

Je delo pri nas stresno? Katero pa ni? Ker naše delnice kotirajo na Ljubljanski borzi in ker želimo delničarje in javnost sproti obveščati o poslovnih rezultatih, vsako četrtletje pripravimo poročilo o poslovanju. Tudi priprava letnega načrta spada v naše delo.

Vabljeni ste vsi, ki imate radi timsko delo in ste pri delu radovedni, natančni in vztrajni.

Zaželena smer izobrazbe je ekonomija.