Produktni vodja za izdelke brez recepta

jpg

Produktni vodja je odgovoren za strateško upravljanje blagovnih znamk. Aktivno sodeluje že pri oblikovanju portfelja blagovne znamke in vse do priprave tržno-komunikacijske strategije.

Sodeluje pri zasnovi in izvedbi tržnih raziskav, pripravlja analize konkurence in smernic v kategoriji ter spremlja potrošniške navade in smernice. Pripravlja strategijo in arhitekturo blagovne znamke ter vodi proces priprave kreativnih rešitev z zunanjimi partnerji. Sodeluje pri pripravi trženjskih načrtov za vse države, v katerih se blagovna znamka trži, ter nadzira in usmerja implementacijo strategije.

Delo produktnega vodje zahteva odgovorno in proaktivno osebo, ki s svojo energijo porabnike spreminja v privržence svoje blagovne znamke.

Zaželene smeri izobrazbe so farmacija, medicina, kemija, veterina, biologija, mikrobiologija in komunikologija.