Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 31. marec 2021

  31. marec 2021 31. december 2020
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 46.115 12.606.942 38,5 46.287 12.528.282 38,2
domače pravne osebe in skladi 563 2.232.952 6,8 535 2.222.465 6,8
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.892 16,2

2

5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.588.007 10,9 5 3.588.007 10,9
lastne delnice 1 1.572.217 4,8 1 1.541.774 4,7
mednarodni vlagatelji 515 7.477.438 22,8 539 7.597.028 23,2
SKUPAJ 47.201 32.793.448 100,0 47.369 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 31. marec 2021

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.016 7,21
4 OTP BANKA, D.D.* SPLIT Hrvaška 1.609.828 4,91
5 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 1 ZAGREB Hrvaška 1.199.638 3,66
6 CLEARSTREAM BANKING SA* LUXEMBOURG Luxembourg 816.544 2,49
7 SSTATE STREET BANK AND TRUST* BOSTON ZDA 808.246 2,46
8 LUKA KOPER, D.D. KOPER Slovenija 433.970 1,32
9 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 2 ZAGREB Hrvaška 351.594 1,07
10 KDPW*  VARŠAVA Poljska 303.068 0,92
  SKUPAJ     14.331.810 43,70

* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank