Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 30. junij 2021

  30. junij 2021 31. december 2020
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 46.040 12.653.970 38,6 46.287 12.528.282 38,2
domače pravne osebe in skladi 568 2.241.892 6,9 535 2.222.465 6,8
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.981 16,2

2

5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.588.007 10,9 5 3.588.007 10,9
lastne delnice 1 1.614.322 4,9 1 1.541.774 4,7
mednarodni vlagatelji 513 7.379.276 22,5 539 7.597.028 23,2
SKUPAJ 47.129 32.793.448 100,0 47.369 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 30. junij 2021

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.105 7,22
4 OTP BANKA, D.D.* SPLIT Hrvaška 1.609.828 4,91
5 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 1 ZAGREB Hrvaška 1.199.638 3,66
6 CLEARSTREAM BANKING SA* LUXEMBOURG Luxembourg 1.080.497 3,29
7 STATE STREET BANK AND TRUST* BOSTON ZDA 527.449 1,61
8 LUKA KOPER, D.D. KOPER Slovenija 433.970 1,32
9 KDPW* VARŠAVA Poljska 326.037 0,99
10 PRIVREDNA BANKA D.D.* ZAGREB Hrvaška 318.434 0,97
  SKUPAJ     14.304.864 43,62

* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank