Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 30. junij 2022

  30. junij 2022 31. december 2021
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 46.020 13.105.261 40,0 45.727 12.717.664 38,8
domače pravne osebe in skladi 628 2.259.154 6,9 579 2.204.061 6,8
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.997 16,2

2

5.315.981 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.587.157 10,9 5 3.587.157 10,9
lastne delnice 1 1.705.597 5,2 1 1.683.908 5,1
mednarodni vlagatelji 486 6.820.282 20,8 506 7.284.676 22,2
SKUPAJ 47.142 32.793.448 100,0 46.820 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 30. junij 2022

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.105 7,22
4 OTP BANKA, D.D.* SPLIT Hrvaška 1.547.420 4,72
5 ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE* DUNAJ Avstrija 1.209.438 3,69
6 CLEARSTREAM BANKING SA* LUXEMBOURG Luxembourg

1.087.009

3,31
7 LUKA KOPER, D. D. KOPER Slovenija 433.970 1,32
8 STATE STREET BANK AND TRUST* BOSTON ZDA 397.604 1,21
9 KDPW* VARŠAVA Poljska 330.209 1,01
10 PRIVREDNA BANKA D.D.* ZAGREB Hrvaška 318.434 0,97
  SKUPAJ     14.133.111 43,10

* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank