Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 31. december 2021

  31. december 2021 31. december 2020
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 45.727 12.717.664 38,8 46.287 12.528.282 38,2
domače pravne osebe in skladi 579 2.204.062 6,8 535 2.222.465 6,8
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.981 16,2

2

5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.587.157 10,9 5 3.588.007 10,9
lastne delnice 1 1.683.908 5,1 1 1.541.774 4,7
mednarodni vlagatelji 506 7.284.676 22,2 539 7.597.028 23,2
SKUPAJ 46.820 32.793.448 100,0 47.369 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 31. december 2021

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.105 7,22
4 OTP BANKA, D.D.* SPLIT Hrvaška 1.610.316 4,91
5 ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE* DUNAJ Avstrija 1.199.638 3,66
6 CLEARSTREAM BANKING SA* LUXEMBOURG Luxembourg

1.064.929

3,25
7 STATE STREET BANK AND TRUST* BOSTON ZDA 591.727 1,80
8 LUKA KOPER, D.D. KOPER Slovenija 433.970 1,32
9 KDPW* VARŠAVA Poljska 327.475 1,00
10 PRIVREDNA BANKA D.D.* ZAGREB Hrvaška 318.434 0,97
  SKUPAJ     14.355.500 43,78

* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank