Nadzorni svet

Borut Jamnik

predsednik revizijske komisije

Borut Jamnik, rojen leta 1970, iz Ljubljane, je po končanem študiju na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani svojo karierno pot začel v Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo in po opravljenem pripravništvu vodil številne projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. Nato si je v Kapitalski družbi nabiral izkušnje na področju informatike in analiz ter ustanavljanja prvega pokojninskega sklada v Sloveniji. V obdobjih 2003–2005 in 2008–2011 je bil predsednik uprave Kapitalske družbe, v vmesnem obdobju pa član uprave v družbi Hit in v Probankini družbi za upravljanje, sprva kot svetovalec uprave in nato kot član uprave. Oktobra 2011 je prevzel vodenje uprave Modre zavarovalnice. Odgovoren je za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja in kontrolinga ter pravnih in kadrovskih zadev. Do leta 2018 je bil član upravnega odbora Evropskega združenja pokojninskih skladov javnega sektorja (European Association of Public Sector Pension Institutions, EAPSPI). Člani združenja so predstavniki upravljavcev pokojninskih skladov iz 16 evropskih držav, ki aktivno sodelujejo pri gradnji socialne Evrope in si izmenjujejo izkušnje ter dobre prakse izvajanja in razvoja pokojninskega sistema.

V Združenju nadzornih svetov (ZNS), ki mu od leta 2012 tudi predseduje, aktivno sodeluje pri razvoju stroke in prakse s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov. Je član nadzornega sveta v Krki in Novi KBM. Kot poslovodja in član nadzornih svetov sodeluje pri različnih oblikah zapletenih korporativnih akcij ter z dolgoletnimi izkušnjami in pogajalskimi sposobnostmi prispeva k reševanju zahtevnih poslovnih izzivov.

Izjava o neodvisnosti člana NS

Nazaj na seznam