Transparentnost in poročanje

Zavezani smo celovitemu in transparentnemu poročanju o poslovanju družbe ter dajanju popolnih, poštenih, pravočasnih ter relevantnih informacij regulatornim organom, delničarjem, vlagateljem, medijem, analitikom, borznikom in splošni javnosti.

Naša poročila ne temeljijo le na splošnih finančnih izkazih. V poročanje že vrsto let vključujemo tudi širše okoljske in družbene vidike svojega poslovanja.

Letna poročila