Energija

Kot glavne vire energije uporabljamo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, električno energijo in ekstra lahko kurilno olje kot nadomestno gorivo.

Z električno energijo se oskrbujemo iz javnega elektroenergetskega omrežja, z lastno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kot je sončna elektrarna, ter iz soproizvodnje toplotne in električne energije na zemeljski plin. Specifično rabo energije prikazujemo kot porabo energije glede na proizvajalne stroške ter glede na fizični obseg proizvodnje. Specifične rabe energije glede na proizvajalne stroške v zadnjih letih ne povečujemo. Kljub zagonu proizvodnje v novih obratih je ostala na podobni ravni kot v letu 2019, kar je odraz številnih organizacijskih aktivnosti na področju učinkovite rabe energije, energetsko učinkovitega investiranja in vzdrževanja.

  • Prvo električno dostavno vozilo v KrkiPrvo električno dostavno vozilo v Krki
  • Fotovoltaični moduli na strehi skladiščaFotovoltaični moduli na strehi skladišča