Izboljševanje stanja okolja

Nenehno uresničujemo svoje okoljske cilje.

Najpomembnejši dosežki v letu 2020

 • Zmanjšanje skupne količine enot obremenitve (EO) pri čiščenju odpadnih vod za 28,6 %.
 • Nadomestitev 1,5 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov s čisto izpiralno vodo iz proizvodnje.
 • Nadomestitev 2,9 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov z deževnico.
 • V predelavo je bilo predanih 420 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je predelovalec pridobil 154 ton aluminija in 245 ton plastike.
 • Zmanjšanje količine odloženih odpadkov za 10 ton.
 • Zmanjšanje emisij CO2 za 17.000 ton v nekaj letih, kar je enako, kot če bi posadili 85.000 dreves.
 • V Ločni zmanjšanje skupne nazivne moči zunanje razsvetljave za 47 %, kar je bilo doseženo s posodobitvijo zunanje razsvetljave v zadnjih 6 letih.

Pomembnejši projekti v obdobju 1994–2020

 • izgradnja lastne čistilne naprave v Ločni
 • postavitev sistema za čiščenje odpadnega zraka kemijske proizvodnje
 • sofinanciranje gradnje centralne čistilne naprave v Ljutomeru
 • izgradnja sortirnice odpadkov
 • obnova kanalizacijskega sistema
 • posodobitev energetskega sistema
 • postavitev novih platojev za odpadke
 • izgradnja prve sončne elektrarne
 • zagon sodobne vodarne za pripravo farmacevtskih vod in vod za energetiko
 • postavitev biološke čistilne naprave v obratu v Istri v Rusiji
 • postavitev čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksidacijskim postopkom v obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem.

 

Čistilna naprava v Ljutomeru

Čistilna naprava v Ljutomeru

Linija za prevzem odpadkov

Linija za prevzem odpadkov

Certifikati in dovoljenja

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 in certifikatom POR smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Za lokacijo v Novem mestu imamo pridobljeno celovito okoljevarstveno dovoljenje, za obrate Bršljin, Ljutomer in Šentjernej pa okoljevarstvena dovoljenja glede emisije v vode.