Izboljševanje stanja okolja

Nenehno uresničujemo svoje okoljske cilje.

Najpomembnejši dosežki v letu 2021

 • Zmanjšanje skupne količine odpadkov za 1143 ton.
 • Zmanjšanje posrednih emisij CO2 v Krki v Sloveniji za 45.000 ton, kar je enako, kot če bi posadili 170.000 dreves.
 • Zmanjšanje količine embalažnih materialov za 18 ton zaradi zmanjšanja velikosti embalažnih enot.
 • Nadomestitev 8 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov s čisto izpiralno vodo iz proizvodnje in z deževnico.
 • Zmanjšanje porabe pitne vode za 6 %.
 • Zmanjšanje porabe rečne vode za 13 %.
 • V predelavo predanih 495 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je predelovalec pridobil 180 ton aluminija in 270 ton plastike.

Pomembnejši projekti v obdobju 1994–2021

 • izgradnja lastne čistilne naprave v Ločni
 • postavitev sistema za čiščenje odpadnega zraka kemijske proizvodnje
 • sofinanciranje gradnje centralne čistilne naprave v Ljutomeru
 • izgradnja sortirnice odpadkov
 • obnova kanalizacijskega sistema
 • posodobitev energetskega sistema
 • postavitev novih platojev za odpadke
 • izgradnja prve sončne elektrarne
 • zagon sodobne vodarne za pripravo farmacevtskih vod in vod za energetiko
 • postavitev biološke čistilne naprave v obratu v Istri v Rusiji
 • postavitev čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksidacijskim postopkom v obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem.

 

Čistilna naprava v Ljutomeru

Čistilna naprava v Ljutomeru

Linija za prevzem odpadkov

Linija za prevzem odpadkov

Certifikati in dovoljenja

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 in certifikatom POR smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Za lokacijo v Novem mestu imamo pridobljeno celovito okoljevarstveno dovoljenje, za obrate Bršljin, Ljutomer in Šentjernej pa okoljevarstvena dovoljenja glede emisije v vode.