Izboljševanje stanja okolja

Nenehno uresničujemo svoje okoljske cilje.

Najpomembnejši dosežki v letu 2019

 •  Nadomestitev 1,6 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov s čisto izpiralno vodo iz proizvodnje.
 • Nadomestitev 2,5 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov z deževnico.
 • Kljub intenzivnejši proizvodnji je bila poraba pitne vode 6,4 % manjša kot v letu 2018, specifična poraba pitne vode pa se je glede na proizvajalne stroške izboljšala za več kot 16 %.
 • V predelavo je bilo predanih 451 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je predelovalec pridobil 166 ton aluminija in 252 ton plastike.
 • Zmanjšanje količine odloženih odpadkov za 3 %.
 • Zmanjšanje emisij CO2 za 17.000 ton v nekaj letih, kar je enako, kot če bi posadili 85.000 dreves.

Pomembnejši projekti v obdobju 1994–2019

 • izgradnja lastne čistilne naprave v Ločni
 • postavitev sistema za čiščenje odpadnega zraka kemijske proizvodnje
 • sofinanciranje gradnje centralne čistilne naprave v Ljutomeru
 • izgradnja sortirnice odpadkov
 • obnova kanalizacijskega sistema
 • posodobitev energetskega sistema
 • postavitev novih platojev za odpadke
 • izgradnja prve sončne elektrarne
 • zagon sodobne vodarne za pripravo farmacevtskih vod in vod za energetiko
 • postavitev čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksidacijskim postopkom v obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem.

 

Čistilna naprava v Ljutomeru

Čistilna naprava v Ljutomeru

Linija za prevzem odpadkov

Linija za prevzem odpadkov

Certifikati in dovoljenja

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 in certifikatom POR smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Za lokacijo v Novem mestu imamo pridobljeno celovito okoljevarstveno dovoljenje, za obrate Bršljin, Ljutomer in Šentjernej pa okoljevarstvena dovoljenja glede emisije v vode.