Kultura

Zavedamo se, da je kultura posebno zavetje duha, ki prispeva k večji vrednosti življenja in je izjemno pomembna za družbo.

Kulturo in ustvarjanje želimo najprej približati zaposlenim. V okviru Kulturno umetniškega društva Krka, ki ga je Krka ustanovila leta 1971, da bi pripomogla k razvoju kulturno-umetniške dejavnosti in bogatenju odnosov, je v letu 2019 potekala vrsta aktivnosti, ki so nadgradile dolgoletno tradicijo kulturnega življenja na lokalni in nacionalni ravni. Društvo je organiziralo že 42. dolenjski knjižni sejem, sejem z najdaljšo neprekinjeno tradicijo knjižnih sejmov v Sloveniji. S spremljajočimi dogodki in najuglednejšimi slovenskimi gosti pomembno prispeva k spodbujanju bralne kulture in poudarjanju pomena knjig in znanja.

Leta 2019 je bilo v galerijah v Krkinih poslovnih prostorih v Novem mestu in Ljubljani 17 razstav domačih in tujih avtorjev. Gledališki klub je priredil 8 srečanj z gosti s področja gledališča, glasbe, filma in literature, k spodbujanju ustvarjalnosti pa so prispevale ustvarjalne delavnice.

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Krka, ki so prepevali že na več kot 500 prireditvah, so tudi na nastopih in koncertih v letu 2019 utrjevali dobre vezi z občinstvom in ustvarjalci iz domačega okolja.

Ob lanskem kulturnem prazniku smo v Krki slavnostno odprli razstavo fotografij z naslovom Lepota je v očeh opazovalca, s katerimi so krkaši sodelovali na mednarodnih natečajih za koledarje skupine Krka. V objektiv ujeti pokrajinski motivi pripovedujejo uspešno zgodbo povezovanja narodnostno in kulturno raznovrstne množice ustvarjalnih krkašev.

Že trinajstič zapored smo v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici organizirali tradicionalni Krkin kulturni večer, na katerem vsako leto nastopajo vrhunski umetniki iz Slovenije in tujine.

Omogočamo tudi delovanje simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine, Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici, Pihalnega orkestra Krka ter novomeškega gledališča Anton Podbevšek Teater. V letu 2019 smo podprli še številne druge kulturne projekte v lokalnem okolju in zunaj državnih meja, kot so glasbeni in drugi festivali, izdaje knjig, slikanic za otroke in mladino, monografij, slikarske razstave in kolonije, operne predstave, gostovanja kulturnih društev v tujini ter likovni, gledališki in literarni projekti osnovnih in srednjih šol. Že več let podpiramo tudi delovanje Društva Slovenija Rusija in Sklada Toneta Pavčka ter sodelujemo z njima.