Merjenje organizacijske klime

Ugodna organizacijska klima omogoča zavzeto in ustvarjalno delo ter doseganje ambicioznih ciljev, zato redno merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih.

Na osnovi ugotovitev pripravimo in izvajamo ukrepe, ki vodijo k izboljšanju notranje organiziranosti, medsebojnih odnosov, vodenja, pogojev za iniciativnost in razvoj zaposlenih ter enotnemu razumevanju poslanstva, vizije in ciljev družbe. S tem želimo sprostiti notranji potencial delavcev in tako zagotoviti uresničevanje naših dolgoročnih ciljev.