Merjenje organizacijske klime

Ugodna organizacijska klima omogoča zavzeto in ustvarjalno delo ter doseganje ambicioznih ciljev, zato redno merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih.

Zaposleni so zelo zavzeti in čutijo veliko pripadnost podjetju ter tako soustvarjajo pozitivno delovno okolje in organizacijsko
klimo pa tudi dobre poslovne rezultate. Njihovo mnenje o delu v Krki ugotavljamo z rednim merjenjem organizacijske klime.
Analize pridobljenih ugotovitev nam pomagajo pripraviti izboljšave, ki prispevajo k bolj učinkovitemu in ustvarjalnemu
okolju. Zadnje merjenje organizacijske klime je pokazalo pripadnost zaposlenih Krki in njihovo veliko zavzetost
za doseganje ciljev ter hkrati potrdilo, da podjetje ravna odgovorno do družbe in sledi visokim etičnim standardom