Foto in video arhiv

Vse fotografije na Krkinih spletnih straneh so last Krke, d. d., Novo mesto. Namenjene so predvsem objavi v medijih. Za kakršno koli objavo je treba predhodno pridobiti soglasje Krke, d. d., Novo mesto. Soglasja ureja Služba za odnose z javnostmi.

Proizvodno-distribucijski centri v tujini

Video predstavitev

Krkin teden humanosti in prostovoljstva

Kako do nas