Franc Šašek

namestnik predsednika nadzornega sveta

franc-sasek-800x800-w800

Franc Šašek, rojen leta 1967, univerzitetni diplomirani organizator, je v Krki zaposlen od leta 1984 in je vodja Tehnične službe. Že od začetka deluje na področju inženiringa in tehničnih storitev, kjer je med ostalim opravljal dela tehnologa, vodje tehnično tehnološke priprave in kasneje samostojnega strokovnega sodelavca na področju vzdrževanja in projektnega vodenja.

V letu 2004 je kot vodja projektne skupine »SAP PM-vzdrževanje« aktivno sodeloval pri vpeljavi informacijskega sistema za podporo poslovnim procesom podjetja (SAP) in bil kasneje imenovan za lastnika procesov vzdrževanja v skupini Krka. Od leta 1999 dela tudi na področju kakovosti, in sicer v vlogi pooblaščene osebe za kakovost, izvajalca usposabljanj, v vlogi registriranega notranjega presojevalca pa je v obdobju od leta 2000 do leta 2013 izvajal tudi interne presoje. S tem je soodgovoren za razvoj in vzdrževanje integriranega sistema kakovosti v podjetju.

Pri Združenju članov nadzornih svetov Slovenije se je v letu 2009 usposobil za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Za mandatno obdobje 2009–2013 in 2014–2018 ter ponovno za mandatno obdobje 2019–2022 je bil izvoljen za predsednika sveta delavcev Krke, tretji mandat člana nadzornega sveta pa je kot predstavnik zaposlenih nastopil 21. junija 2019.

Izjava o neodvisnosti člana NS