Borut Jamnik

predsednik revizijske komisije

Borut Jamnik, rojen leta 1970, iz Ljubljane, je po končanem študiju teoretične matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani karierno pot začel v Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo in po opravljenem pripravništvu vodil številne projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Borut Jamnik

Po kratkem obdobju dela na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je v Kapitalski družbi prevzel vodenje oddelka za analize in informacijsko tehnologijo, ki se ukvarja z vrednotenjem naložb in pripravo podlag za upravljavske odločitve. Vodil je projekt ustanavljanja prvega pokojninskega sklada v Sloveniji. Leta 2000 je nastopil mandat člana uprave Kapitalske družbe, pristojnega za finance, analize, informacijsko tehnologijo in dejavnosti, povezane z upravljanjem pokojninskih skladov. V obdobjih 2003–2005 in 2008–2011 je bil predsednik uprave Kapitalske družbe, v vmesnem obdobju član uprave v družbi Hit, pristojen za finance in upravljanje skupine, ter sprva svetovalec in nato član uprave v Probankini družbi za upravljanje. V tem obdobju je vodil projekt spojitve dveh hotelskih podjetij (HIT Alpinea in Kompas Hoteli KG) in pogajanja s strateškim partnerjem Harrah’s Entertainment. Vodil je upravni odbor Posebne družbe za podjetniško svetovanje (PDP), prvega sklada naložb v podjetja v težavah, in to do prenehanja družbe po pripojitvi Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), kjer je bilo izvedenih nekaj postopkov finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter prodaj podjetij. Leta 2011 je prevzel vodenje uprave Modre zavarovalnice, kjer je odgovoren za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja in kontrolinga ter pravnih in kadrovskih zadev.

Od leta 1999 je bil član ali predsednik številnih organov upravljanja v različnih podjetjih (Telekom Slovenije, Pivovarna Laško, Zavarovalnica Triglav, NLB, Luka Koper, Comet, Swaty, Lesnina, Žito, Krka itd.). Do leta 2018 je bil član upravnega odbora Evropskega združenja pokojninskih skladov javnega sektorja (EAPSPI). Trenutno je član nadzornega sveta in revizijske komisije v Novi KBM.

V Združenju nadzornih svetov (ZNS), ki mu je od leta 2008 do 2020 tudi predsedoval, je aktivno sodeloval pri razvoju stroke in prakse korporativnega upravljanja ter delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov. Od leta 2020 je predsednik strokovnega sveta ZNS. Bil je predsednik sveta Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), kjer nadaljuje mandat kot član sveta.

Kot poslovodja in član nadzornih svetov sodeluje pri različnih oblikah zapletenih korporativnih akcij ter z dolgoletnimi izkušnjami in pogajalskimi sposobnostmi prispeva k reševanju zahtevnih poslovnih izzivov.

Izjava o neodvisnosti člana NS