5. 12. 2013

Poklon Krkinim sodelavcem, ki se posvečajo dobrodelnosti

4 min. branja

Novo mesto, 6. december 2013 – Danes so v Krki na slovesnem dogodku drugič zapored podelili priznanja za Krkinega prostovoljca leta 2013. Prejela sta jih Sonja Muhič in Peter Repovž. Skrb za sočloveka je vsakodnevno vpeta v življenje številnih krkašev, zato ni naključje, da so se v Krki znova poklonili sodelavcem, ki se dejavno posvečajo dobrodelnosti. Že tradicionalno so se ob tej priložnosti zahvalili tudi vsem Krkinim krvodajalcem-jubilantom, ki jih je bilo letos kar 283, povprečno pa dvakrat na leto kri daruje kar 1350 krkašev. Zbrane je nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke, g. Jože Colarič, ki je poudaril, da je družbena odgovornost trdno vpeta v strategijo poslovanja in je temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem Krka deluje.

Za lepše in bolj kakovostno življenje

Že od ustanovitve Krke so Krkini sodelavci vključeni v različne oblike dobrodelnih dejavnosti, ki potekajo kot prostovoljno delo, organizirano bodisi v Krki bodisi zunaj nje. Tako že skoraj šest desetletij na najbolj neposreden način krepijo družbeno odgovornost in uresničujejo Krkino kulturo. S sloganom ‘Tudi dobrodelnost je del nas’ so letos aprila v Krki že drugič organizirali Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je z vrsto uspešno izvedenih dejavnosti, naravnanih na nesebično pomoč sočloveku, še okrepil socialno zavest številnih krkašev.

Prav zato je leta 2012 v Krki dozorela zamisel, da dobrodelnosti namenijo posebno pozornost tudi z izbiro Krkinega prostovoljca leta. Tako so izmed predlogov sodelavcev to pot izbrali dva Krkina prostovoljca, ki že dlje časa opravljata prostovoljno delo na več dobrodelnih področjih, njuno delo in rezultati pa so prepoznavni v okolju, v katerem živita in delujeta. Sonji Muhič in Petru Repovžu, prejemnikoma priznanja prostovoljec leta 2013, je plakete podelil predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič.

Krkina prostovoljka leta 2013

Sonja Muhič v Krkinem pokroviteljskem odboru Osnovne šole Dragotin Kette deluje od leta 1982, pet let pa je tudi njegova uradna članica. Sodeluje pri organizaciji izletov, obdarovanju učencev ob novem letu, spremlja otroke na razne prireditve. Kot prostovoljka-spremljevalka oseb z motnjami v duševnem razvoju je dejavna tudi v društvu Sožitje, kjer pomaga tudi pri izvedbi različnih akcij. Članica društva je že 30 let, letos pa je postala tudi članica izvršnega odbora društva. Je tudi krvodajalka, doslej je kri darovala že 68-krat, in članica Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka. Dobrodelnost je del njenega življenja.

Krkin prostovoljec leta 2013

Peter Repovž  je že vrsto aktiven spremljevalec pri Prijateljstvu bolnikov in invalidov, je pa tudi spremljevalec bolnikov in invalidov v poletnih počitnicah, ki jih le-ti preživijo na morju. V Varstveno delovnem centru Novo mesto ima svojega varovanca z najtežjo obliko cerebralne paralize, s katerim se v prostem času veliko ukvarja in tudi sicer skrbi zanj. Je tudi krvodajalec; doslej je daroval kri že 92-krat. Njegova hiša je že 35 let odprta ljudem v stiski. Pomaga jim tudi z materialnimi dobrinami. Že 38 let je tudi Krkin planinski vodnik in član skupine odraslih skavtov, decembra pa otroke razveseljuje v vlogi Miklavža. Je človek odprtega srca, ki mu pomoč soljudem, še posebej tistim s posebnimi potrebami, pomeni način življenja.

Krvodajalstvo je pomemben del Krkine kulture

Vrednoto krvodajalstva v Krki gojijo že ves čas svojega obstoja in je postala pomemben del njene kulture. Ne nazadnje je Krka z uresničevanjem svojega poslanstva Živeti zdravo življenje tudi pomemben člen v verigi varne preskrbe s krvjo, saj ima le zdrav človek tudi zdravo kri. Le zdrava kri pa lahko zares rešuje življenja. Povprečno dvakrat na leto daruje kri 1350  Krkinih sodelavcev, kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela solidarnosti. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja.

Tako so tudi letos, tako kot vrsto let doslej, skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 5-krat pa do 120-krat, za njihovo človekoljubno pomoč ljudem v življenjski stiski podelili jubilejna priznanja. Letos se Krkinim krvodajalcem-jubilantom pridružilo kar 283 Krkinih sodelavcev. Priznanja za njihova humana dejanja jim je podelil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je tudi sam krvodajalec, značke Rdečega križa pa predsednica območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Mojca Špec Potočar.