12. 11. 2017

Skupaj uspešnejši pri zdravljenju bolezni povezanih z želodčno kislino

1 min. branja

Ob Evropskem gastroenterološkem kongresu (UEGW), ki je potekal konec oktobra, smo v Barceloni organizirali Krkin mednarodni simpozij, na katerem so mednarodno uveljavljeni strokovnjaki ugotavljali, da smo pri zdravljenju bolezni, povezanih z želodčno kislino, skupaj uspešnejši. Simpozija se je udeležilo več kot 100 gastroenterologov iz 12 držav.

Sodelujoči na simpoziju (z leve proti desni): prof. Srđan Đuranović (Srbija), Ronald Korthouwer, produktni vodja (Krka), prof. Marco Bruno (Nizozemska), Tina Dular Meglič, namestnica vodje Produktnega marketinga (Krka), prof. Jaroslaw Regula (Poljska), prof. Aleksej V. Ohlobistin (Ruska federacija).

Udeležence je pozdravila Tina Dular Meglič, namestnica vodje Produktnega marketinga programa Farmacevtika. Sledila je panelna razprava, v kateri so predavatelji predstavili, kako smo lahko skupaj uspešnejši. K temu pripomore več stvari: sodelovanje Krke in gastroenterologov, izmenjava izkušenj in znanja ter dejstvo, da kombinacija Krkinih zdravil (zaviralca protonske črpalke, dveh antibiotikov in bizmuta) učinkovito zdravi okužbo z bakterijo Helicobacter pylori

Z organizacijo uspešnega simpozija smo potrdili, da smo eden od vodilnih generičnih proizvajalcev zaviralcev protonskih črpalk v Evropi, in s tem še utrdili zaupanje gastroenterologov.