9. 12. 2022

Krki priznanje MEGA pospešek 2022

2 min. branja

Krka je edina prejemnica prestižnega priznanja MEGA pospešek 2022 za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju. Naše podjetje je na vseslovenskem natečaju, na katerega je bilo prijavljenih 38 dobrih praks, najbolj izstopalo in za projekt Širši program spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja prejelo najvišje priznanje.

pristop_mega2022_podelitev_07122022_web_089-w825
Priznanje Mega pospešek 2022 je v imenu Krke prevzela direktorica Kadrovskega sektorja Dori Silvija Gorenc (v sredini). Na fotografiji je skupaj z vodjem Kadrovske službe Matejem Černelčem in vodjo Izobraževanja in razvoja kadrov Simono Torkar Flajnik.

Kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, Krka »celovito odgovarja na izzive medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijskega prenosa znanja na visokokonkurenčnem in tehnološko zahtevnem področju. Jasno zastavljeni cilji in premišljeno oblikovani ukrepi za njihovo doseganje se kažejo v merljivih učinkih na področju akumulacije in prenosa znanja v organizaciji, sinergičnega delovanja mlajše in starejše generacije pri soočanju s sodobnimi izzivi, zagotavljanju ustrezne kadrovske strukture v širši regiji, razvoju perspektivnih sodelavcev s pomočjo naprednega mentorstva in ne nazadnje pri vzdrževanju dobre organizacijske klime, zadovoljstva, zavzetosti in vitalnosti zaposlenih.«

Direktorica Kadrovskega sektorja Dori Silvija Gorenc je ob tej priložnosti povedala, da smo v prijavi na natečaj predstavili svoje aktivnosti, ki ustvarjajo spodbudno okolje za razvoj medgeneracijskega sodelovanja – od usposabljanja, mentorstva (tudi mentorstva seniorjev), prenosa znanja, šol vodenja na različnih ravneh, timbildingov, Krkinih priznanj, ključnih in perspektivnih kadrov do štipendistov, Krkinih nagrad, Trim kluba Krka, Društva upokojencev Krka itd. »Priznanje je potrditev, da s spoštovanjem različnosti, usmerjenostjo v skupne cilje in timskim delom povezujemo različne kulture in generacije. Delovanje v takšnem okolju nas bogati v izkušnjah, inovativnosti in medsebojnih odnosih,« je poudarila.

Natečaj za priznanje MEGA pospešek je bil triletni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije. Od leta 2020 je delodajalce spodbujal k preseganju odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter ustvarjanju kulture medgeneracijskega sodelovanja in učenja v delovnem okolju.