Calfoset (Vitamini in minerali)

Vitamini in minerali za zdravljenje in preprečevanje obolenj, pri katerih pride do motenj v presnovi kalcija, fosforja in magnezija (npr. do hipokalcemije, tetanije, pareze, alergije).

Pakiranja: stekleničke po 100 ml in 250 ml

Živalska vrsta: konji, govedo, prašiči, ovce, koze

  • Splošni podatki

Osnovni podatki

NAVODILO ZA UPORABO

 

Calfoset raztopina za injiciranje za konje, govedo, prašiče, ovce in koze

1.Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet z zdravilom ter imetnika dovoljenja za izdelavo zdravila, odgovornega za sproščanje serij v EGP, če sta različna

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenija

2. Ime zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Calfoset raztopina za injiciranje za konje, govedo, prašiče, ovce in koze

Kalcijev glukonat, kalcijev glicerofosfat, magnezijev klorid heksahidrat

3. Navedba zdravilnih učinkovin in drugih sestavin

100 ml raztopine za injiciranje vsebuje 32,82 g kalcijevega glukonata, 8,13 g kalcijevega glicerofosfata in 4,18 g magnezijevega klorida heksahidrata.

Rahlo rumena, bistra raztopina, domala brez delcev.

4. Indikacije

Calfoset je indiciran za zdravljenje in preprečevanje obolenj pri katerih pride do motenj v metabolizmu kalcija, fosforja in magnezija. Taka obolenja so:

- hipokalcemična stanja (puerperalna pareza, rahitis pri mladih živalih, osteomalacija pri starih živalih),

- razne oblike tetanij, transportna in pašna tetanija, tetanije, ki se pojavljajo v brejosti in med laktacijo,

- alergije, toksikoze, puerperalna hemoglobinurija, morbus maculosus, urtikarije, ekzantemi, hemoragična diateza, hematurija in mioglobinurija,

- pareze zaradi pomanjkanja kalcija in fosforja različnega izvora,

- pri zastrupitvah s svincem, fluorom in oksalno kislino.

5. Kontraindikacije

Hiperkalcemija, acidoza, težke okvare ledvic, prekomerna živčna vzdraženost, fibrilacija srčnih prekatov, preobčutljivost na sestavine zdravila.

6. Neželeni učinki

Niso znani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. Ciljne živalske vrste

Konji, govedo, prašiči, ovce, koze

8. Odmerki za posamezne živalske vrste ter pot(i) in način uporabe

Konji (500 kg): 80 – 100 ml iv.

Govedo (500 kg): 80 – 215 ml iv., im., sc.

Ovce, koze: 15 – 25 ml iv., im., sc.

Svinje: 15 – 25 ml iv., im., sc.

Pujski: 2 – 3 ml im., sc.

Zdravilo lahko dajemo intravenozno, intramuskularno ali subkutano.

9. Nasvet o pravilni uporabi zdravila

Če je potrebno, terapijo ponovimo po 24 urah.

10.Karenca

Meso in organi: 0 dni

Mleko: 0 dni

11.Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25 ºC.

Shranjujte v originalni ovojnini.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

12.Posebna opozorila

Intramuskularno in subkutano ne smemo aplicirati več kot 50 ml zdravila na eno mesto. Ob uporabi zdravila pri živalih z okvaro srca in ledvic je nujna posebna previdnost.

Intravenozno dajemo zdravilo počasi, drugače se lahko pojavi aritmija in srčni blok. Po intramuskularni ali subkutani aplikaciji je ta nevarnost veliko manjša.

Zdravilo ne smemo aplicirati istočasno z digitalisovimi pripavki, ker lahko pride do motenj v delovanju srca ali do srčnega bloka.

Istočasno dajanje kalcija in vitamina D ali njegovih analogov lahko izzove hiperkalcemijo.

13. Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi, če obstajajo

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. Datum zadnje odobritve navodil za uporabo

 7.5.2014

15. Druge informacije

Stekleničke po 100 ml in 250 ml raztopine za injiciranje.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Zaradi zakonskih določil so strani z informacijami o zdravilih, ki se izdajajo samo na recept, dostopne le strokovni javnosti in na voljo le registriranim uporabnikom. Za dostop se prijavite .

Opisi zdravil in izdelkov so namenjeni seznanjanju z njihovimi značilnostmi, niso pa prodajni katalog.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

Prijava neželenih učinkov
Če želite prijaviti neželene učinke, nam pošljite izpolnjeni obrazec za prijavo neželenih učinkov.