ŽELITE KREATIVNO KARIERO? Sprejmite izziv kot

VODJA TEHNIČNE SLUŽBE (M/Ž)

VAŠ PRISPEVEK
 • organizacije in strokovno vodenje službe v skladu s predpisi in pravili
 • zagotavljanje kakovostne in učinkovite oskrbe tovarne z energenti in vodami
 • priprava planov oskrbe z energenti, planov investicijskih in vzdrževalnih del, stroškov ipd.
 • nadzor nad stroški in porabo sredstev
 • zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev v proizvodnih in neproizvodnih objektih
 • kontrola meroslovnih sistemov
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in presojah
 • nadzor izvajanja tekočih in preventivnih vzdrževalnih del
 • nadzor, pregled in potrjevanje dokumentacije in izvedbe kvalifikacij oz. rekvalifikacij
 • nadgradnja sistemov in uvajanje novosti, v skladu z lokalno zakonodajo ter Krkinimi smernicami in standardi
PRIČAKUJEMO
 • končan visokošolski (1. bolonjska stopnja) ali univerzitetni študij (2. bolonjska stopnja) strojne ali elektrotehniške smeri 
 • veščine za vodenje na operativni ravni 
 • samoiniciativnost, komunikativnost, natančnost in odločnost 
 • proaktivnost, motiviranost in ciljna usmerjenost 
 • aktivno znanje angleškega jezika 
 • pripravljenost za delo v skupini in prevzemanje odgovornosti 
 • pripravljenost za delo v mednarodnem okolju 
 • zaželeno znanje ruskega jezika
PONUJAMO
 • delo v mednarodnem okolju
 • dobre delovne pogoje
 • priložnost osebnega in strokovnega razvoja

Po polletnem usposabljanju in delu v Novem mestu bo delo potekalo tudi v mestu Istra v Ruski federaciji.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 14 dneh po objavi v Kadrovsko službo ali na e-naslov zaposlitev@krka.biz.

Razpis velja od 19.5.2017 do 2.6.2017.