Krkine nagrade

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade že 46. let spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

V 46 letih smo podelili že 2631 Krkinih nagrad. V letu 2016 smo podelili 5 nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, 25 nagrad za študente do- in podiplomskega študija in Krkino nagrado podeliti tudi 12 nalogam za srednješolske naloge, ki jih je pripravilo 23 dijakov.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna razsikovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije itd.

V letošnjem letu smo že 46 leto zapored podelili Krkine nagrade. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomski in podiplomski študij je bila 14. oktobra 2016. Podelitev Krkinih nagrad za srednješolske naloge pa je bila na posebni prireditvi 16. septembra 2016. Vsako leto se na razpis za Krkine nagrade prijavi vse večje število kandidatov z doktorskimi nalogami, ki v slovenskem prostoru pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela. Med 30 nagrajenci je bilo letos 15 doktorjev znanosti. 

Izšel je razpis za 47. Krkine nagrade
Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijake gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri vabimo, da se prijavite na razpis za 47. Krkine nagrade.

 

Vstop v Krkine nagrade